Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Tamás Csoknyai
Energiahatékony épületek és az épülethasználati szokások közötti kölcsönhatások vizsgálata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
mechanical engineering
Géza Pattantyús-Ábrahám Doctoral School of Mechanical Engineering

Thesis supervisor: Tamás Csoknyai
Location of studies (in Hungarian): BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék, D ép. I. em. 130.
Abbreviation of location of studies: EPGET


Description of the research topic:

a.) Előzmények:
A környezeti kihívások és az ezzel összefüggő uniós prioritások eredményeképpen az energiahatékonyság az épületek tervezésének egyik legfontosabb szempontjává vált. A szabályozott környezetnek köszönhetően az épületenergetikai követelmények szigorítási folyamata felgyorsult ütemben zajlik. Energiahatékony és közel nulla energiafelhasználású épületek esetén az energetikai számítások a bemenő adatokra különösen érzékenyek, különösen a fogyasztói magatartást, fogyasztói igényeket tükröző adatokra. A tervezési gyakorlatban a bemenő adatokat sokszor több évtizedes magyarországi fogyasztói szokásokat tükröző katalógus értékekkel vagy korszerű, de nem a magyar szokásokat kifejező adatokkal közelítjük.
b.) A kutatás célja:
Részletesen megvizsgálni és elemezni az energiaköltségek emelkedésével és a tudatos magatartást népszerűsítő kampányokkal összefüggő hazai fogyasztói szokások megváltozását és visszahatását a tervezésben alkalmazott számítási eljárásokban. A vizsgálat kiterjed valamennyi, az épületek energiahatékonyságával összefüggő fogyasztói igény vizsgálatára (nettó melegvíz igények, fűtési komfortigények, szellőzési igények, a belső hőterheléssel összefüggő villamos berendezések, stb.).
c.) Az elvégzendő feladatok, azon főbb elemei, időigénye:
- Irodalomkutatás: hazai felhasználói szokásokra vonatkozó (nagyrészt elavult) tervezési információk, részletes kutatása. Nemzetközi felhasználói szokásokra vonatkozó korszerű tervezési információk, részletes kutatása. 1 félév
- Irodalomkutatás és adatgyűjtés: mai fogyasztási szokásokkal kapcsolatos hazai tanulmányok áttekintése valamint olyan mérési adatok (pl. hőszolgáltatói adatrögzítés) gyűjtése, melyekből statisztikai módszerekkel következtetések vonhatók le. ½ félév
- Szolgáltatói adatok feldolgozása. ½ félév
- Kérdőíves felmérés fogyasztói szokások vizsgálatára. Eredmények feldolgozása. 1 félév
- Az eredmények hatásvizsgálata esettanulmányokon keresztül. Lehetőség szerint helyszíni méréssel egybekötött vizsgálatok. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor számításos modellezéses vizsgálatok paraméterelemzéssel. 2 félév
- Az új tudományos eredmények kidolgozása értekezés formájában. 1 félév
d.) A szükséges berendezések:
Opcionálisan helyszíni méréshez szükséges berendezések (léghőmérsékleteket, illetve energiafogyasztást mérő adatgyűjtő mobil mérőműszerek egy családi ház mérésére).
e.) Várható tudományos eredmények:
Tervezési és energiatanúsítási gyakorlathoz is használható, tudományosan alátámasztott nettó fogyasztói igény alapadatok kerülnek meghatározásra. Paraméterérzékenységi vizsgálatokkal bemutatásra kerül a tervezési bemenő adatok hibája okozta hatás a számítások végeredményére nézve.
f.) Irodalom:
1. Baumann Mihály, Dr Csoknyai Tamás, Dr Kalmár Ferenc, Dr Magyar Zoltán, Dr Majoros András, Dr Osztroluczky Miklós, Szalay Zsuzsa, Prof Zöld András: Épületenergetika. PTE Pollack Mihály Műszaki Kar., 2009. (ISBN: 978-963-7298-31-8)
2. L.D. Danny Harvey: A Handbook on Low-Energy Buildings and District-Energy Systems: Fundamentals, Techniques and Examples
3. Csoknyai, T., Zöld, A.: Épületenergetika. TERC Kiadó, Budapest, 2013.
4. A fogyasztói nettó igényekkel kapcsolatos régi hazai tervezési segédletek. Külföldi tervezési segédletek, szabványok, illetve szoftver adatbázisok.
5. A közel nulla energiafelhasználású épületekre vonatkozó hazai tanulmányok és nemzetközi jogszabályi és szakirodalmi információk.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-10-19

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2357 ( 2017. V. 15. )