Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Kristóf Iván
Elektrokinetikus mikrofluidikai eszközök molekuláris diagnosztikához

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Pázmány Péter Catholic University, Budapest
biology
Roska Tamás Doctoral School of Sciences and Technology

Thesis supervisor: Kristóf Iván
Location of studies (in Hungarian): PPKE ITK Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori iskola
Abbreviation of location of studies: PPKE


Description of the research topic:

A laborfüggetlen hordozható diagnosztikai eszközök kutatási területén kiírt téma alapvető célja olyan elektrokinetikus módszerek kutatása mikrofluidikai környezetben, melyek kombinációjával elősegíthetjük a natív biológiai minták (pl. vér, vizelet) egyszerű feldolgozását és egyben molekuláris biológiai vizsgálatát is, akár több biomarkerre is párhuzamosan. Ezen célokat mikrofluidikai alapelvekre építve aktív elektrokinetikus hatásokkal tervezzük megvalósítani.
Az eszközök megvalósítását az alábbi alapjelenségek kombinálásával tervezzük:
Aktív (pl. elektroozmotikus) vagy passzív áramoltatási módszer implementálása; dielektroforetikus részecskefrakcionálás áramlásban; elektromosan indukált sejtlízis a válogatott sejteken; DNS/mRNS örökítőanyag kinyerése; specifikus fehérjék (pl. allergének, toxinok, antitestek) elválasztása elektroforetikus módszerrel; DNS/mRNS specifikus amplifikálása – LAMP-PCR alapú vagy hasonló izoterm módszerrel; a specifikus fehérjék vagy a PCR termék detektálása impedancia spektroszkópiával – vagy elektrokémiai módszerrel

Required language skills: angol
Further requirements: 
felkészültség a molekuláris biológia, valamint az elektronika területén, kutatói elhivatottság, szakmai önállóság

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )