Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Csaba Tóth
Környezettudatosan tervezett útburkolatok és közutak: fenntarthatóság alapú értékelő rendszerek elemzése

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
civil engineering
Pál Vásárhelyi Doctoral School of Civil Engineering and Earth Sciences

Thesis supervisor: Csaba Tóth
Location of studies (in Hungarian): BME Út és Vasútépítési Tanszék
Abbreviation of location of studies: EOUV


Description of the research topic:

Az Európai Uniós beruházási stratégiák egyik fő célja a fenntartható fejlesztés megvalósítása az útépítési beruházások megvalósítása során is, ezért ennek a Nemzeti Közlekedési Stratégia és az Európai Uniós finanszírozás is kiemelt figyelmet szentel. A hazai útügyi adminisztráció ugyan – az Európai Uniós irányelvekkel összhangban – szintén elkötelezett a közúti beruházások fenntarthatósága és környezettudatossága iránt, azonban olyan módszertan, amely képes a közúti infrastruktúra beruházások fenntarthatóságát – hazai viszonyok között - objektív módon megítélni, nem áll rendelkezésre.
Az utóbbi évtizedben megalkotásra került a fenntartható útburkolat/közút fogalma („sustainable pavement/highway”) és ennek kapcsán olyan előremutató értékelési rendszerek („green rating systems”) jelentek meg a nemzetközi útügyi döntéshozatali gyakorlatban, melyek képesek a közúti beruházások fenntarthatóságát objektív szempontrendszer alapján jellemezni. Egy ilyen célú módszertan létrehozásának és alkalmazásának megalapozása a hazai beruházási gyakorlatban jelentős komplex adatgyűjtést / kiértékelést illetve döntéstámogató rendszeralkotást igénylő munkafolyamat, hiszen egy új tudományterület magyar nyelvű alapjait és építőelemeit kell létrehozni, így az erre irányuló kutatás szükséges és feltétlenül indokolt.
A kutatás célja a releváns nemzetközi gyakorlat áttekintése, majd javaslattétel a hazai döntéshozatali és beruházási környezetben alkalmazható értékelő rendszer felállítására. A program során a vizsgálatok tárgyát kell képezze a stratégiai, illetve projekt-szintű tervezés mellett a kivitelezés és az útgazdálkodás fenntarthatóságát értékelő rendszerek vizsgálata is. A javaslatra kerülő módszertan olyan több szempontú értékelési rendszer legyen, mely a fenntarthatóság gazdasági, környezeti, társadalmi vonatkozásait szem előtt tartva az adott projektet alkotóelemeire bontva elemzi.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-12-20


2017. XI. 23.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2017. december 8-án 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinika tetőterében levő MSD teremben (Bp. Szentkirályi u. 46., a rektori épület mellett).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )