Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
József Szilágyi
Kisvízgyűjtők csapadék-lefolyás kapcsolatának modellezése

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
civil engineering
Pál Vásárhelyi Doctoral School of Civil Engineering and Earth Sciences

Thesis supervisor: József Szilágyi
Location of studies (in Hungarian): BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
Abbreviation of location of studies: EOVV


Description of the research topic:

Kis és közepes vízgyűjtők lefolyási tulajdonságainak ismerete alapvető fontosságú településrendezési és vízgazdálkodási tervek elkészítésénél, melyeknek kiemelkedően fontos része a különböző visszatérési valószínűségekhez tartozó vízhozamok, vízállások és levonuló víztömegek mértékadó keresztszelvényekben, megfelelő pontossággal való meghatározása. A vízgyűjtő lefolyási viszonyainak ismerete elengedhetetlenül szükséges egy mértékadó csapadékesemény által kiváltott árhullám előrejelzéséhez, azaz a vízgyűjtő válaszának helyes leírásához.
Az elmúlt években bekövetkező intenzív esőzések miatt jelentős árhullámok vonultak le számos patakon (Bükkös-patak, Kemence-patak), a heves kiöntések komoly károkat okoztak. Ezen események szükségessé teszik Magyarországon a kisvízgyűjtők átfogóbb vizsgálatát, korszerű eszközök alkalmazásának bevezetését a csapadék-lefolyás kapcsolatának elemzésébe. A probléma akut voltát igazolja számos nemzetközi kutatóhely (például Ausztria, Egyesült Államok), ahol több évtizedes mérési eredményekre, adatbázisokra támaszkodva végeznek különböző kutatásokat mintavízgyűjtőkön.
Számos empirikus formula létezik a vízgyűjtők csapadékeseményekre adott válaszának leírására, azonban napjaink szélsőséges időjárása, a klímaváltozás következményeiként megjelenő egyre nagyobb gyakoriságú villámárvizek, valamint extrém csapadékesemények, továbbá a Magyarországon található nagyszámú kisvízfolyás minimális mennyiségű mérőállomással való ellátottsága, erőteljesen igényli új módszerek alkalmazását a kis- és közepes vízfolyások vízhozamainak leírásában, előrejelzésében, melynek korszerű és napjainkban egyre elterjedtebb eszköze hidrológiai modellek alkalmazása. A térinformatikai adatbázisok széleskörűvé és elérhetővé válása, a hidrológiai folyamatok leírása a pontszerű felől a térben osztott, digitális terepmodelleken alapuló leírás felé halad, mely egyre több fizikai alapokon nyugvó paraméter modellekbe való bevonását teszi lehetővé. Ezen módszerek az empirikus formulákkal ellentétben viszonylag rugalmasan illeszthetők bármely vízgyűjtőre, ezzel erőteljesen elősegítve a mértékadó vízhozamok korszerűbb és pontosabb becslését.
A megfelelő mennyiségű és minőségű mérési adatok hiánya komoly problémát jelent a hidrológiai csapadék-lefolyás modellek helyes paraméterezése esetén, emiatt a jelölt feladata a hidrológiai modellek magas szabad paraméterszámának kiküszöbölése céljából meglévő és önálló, új csapadék-lefolyás modellek tesztelése, úgy mint a diszkrét lineáris kaszkád modell alkalmazása digitális terepmodellen való lefolyás vizsgálatában.
A jelölt további feladatai közé tartozik a lefolyási pályák meghatározása digitális terepmodellen, különböző algoritmusok alkalmazásával, valamint a terepmodell hibáiból fakadó, algoritmusok működését gátló problémák kiküszöbölése.
Továbbá szükséges különböző hidrológiai modellek implementálása konkrét kisvízgyűjtőkre az elérhető adatok függvényében, valamint a modellek alkalmazhatósági körének vizsgálata.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-12-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )