Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Katalin Bagi
Gótikus szerkezetek elméleti és numerikus statikai vizsgálata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
civil engineering
Pál Vásárhelyi Doctoral School of Civil Engineering and Earth Sciences

Thesis supervisor: Katalin Bagi
Location of studies (in Hungarian): BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék
Abbreviation of location of studies: EOTM


Description of the research topic:

A gótikus építészet számos olyan geometriai jellegű szerkesztési szabályt használ, amelyek a szerkezeti elemek különféle méreteinek egymáshoz való viszonyát szabályozzák. Ilyenek például a csúcsív ívhossza és az alátámasztó pillér vastagsága közötti, vagy a támpillér magassága és vastagsága közötti összefüggések. Ezek a szabályok csak együttesen értelmezhetők, szerves rendszert alkotnak. E szabályrendszerek alkalmazása magyarázza, hogy a közel azonos időben és földrajzi területen épült katedrálisok nagyon hasonlítanak egymáshoz, gyakran szinte egymás kicsinyített-nagyított változatának tűnhetnek.
Bár minden valószínűség szerint eredetileg geometriai-esztétikai alapon alakultak ki, ezek a szabályrendszerek akkor élhették csak túl az évszázadokat, ha olyan szerkezeteket eredményeztek, amelyek önsúlyra, meteorológiai terhekre és kisebb talajmozgásokra állékonynak bizonyultak. Jelenleg azonban nem létezik olyan átfogó elemzés, amely feltárná e szabályrendszerek működőképességének mélyebb hátterét, és a ma rendelkezésre álló tudományos fogalmak és numerikus eljárások keretében értelmezné a különféle gótikus épületek mechanikai működését. A PhD kutatás célja annak vizsgálata, hogy a szerkesztési szabályrendszerek mögött milyen statikai indokok és tönkremenetelekkel kapcsolatos esetleges tapasztalatok állhatnak. Így vizsgálható az is, hogy milyen az egyes szerkezeti elemek, illetve ezek együtteseinek biztonsága, illetve melyek az épületek különösen sérülékeny részei.
A kutatások első lépése a szakirodalomban fellelhető gótikus szerkesztési szabályrendszerek összegyűjtése és kritikus elemzése. Ebben fontos támpontot adnak a sérült és tönkrement szerkezetekről szóló beszámolók. Második lépésként diszkrételemes és végeselemes numerikus modellezés segítségével szimulálható a szerkezetek mechanikai viselkedése.
A vizsgálatok elvégzéséhez háromdimenziós diszkrét elemes szoftver (3DEC) és szükség esetén klasszikus végeselemes szoftver (ANSYS) áll rendelkezésre.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-12-20


2017. XI. 23.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2017. december 8-án 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinika tetőterében levő MSD teremben (Bp. Szentkirályi u. 46., a rektori épület mellett).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )