Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Hulladéklerakók hosszútávú viselkedésének vizsgálata geotechnikai módszerekkel

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
civil engineering
Pál Vásárhelyi Doctoral School of Civil Engineering and Earth Sciences

Thesis supervisor: Gabriella Varga
Location of studies (in Hungarian): BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
Abbreviation of location of studies: BMEGM


Description of the research topic:

Környezetünk védelme, állapotának megóvása kiemelkedő fontosságú kérdés napjainkban. A mérnöki tervezés is mindinkább környezettudatos, ami különösen igaz hulladéklerakók tervezése, létesítése során, amikor sok esetben a környezetre potenciálisan – kisebb-nagyobb mértékben - ártalmas anyagok elhelyezésére kell megfelelő műszaki megoldást találnunk úgy, hogy a környezetszennyezés veszélyét a minimálisra csökkentsük.
A EU-s előírásokat nem teljesítő hulladéklerakók bezárása és rekultiválása komoly feladatot jelent a szakemberek számára. A hulladéktest nyírószilárdsági paramétereinek ismerete elengedhetetlen az állékonyságvizsgálatok elvégzéséhez, a rekultivációs tervek elkészítéséhez. A lerakott hulladék összenyomódási tulajdonságai, a hulladéktest hosszú távú alakváltozása kritikus pontja a mérnöki munkának. Mind a mai napig nem született egységes szabályozás hulladékok összenyomódásának számítására. Jelenleg kevés és hiányos tapasztalat áll rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy a nemzetközi szakirodalomban ismertetett tapasztalati értékek a hazai viszonyokra mennyire alkalmazhatóak.
A PhD téma célkitűzése, hogy segítse a hulladékok rövid- és hosszú távú alakváltozási folyamatainak leírását. Ehhez a következő feladatok elvégzése szükséges:
- A korábbi nemzetközi kutatási eredmények és módszerek áttekintése és feldolgozása.
- Hazai süllyedésszámítási eredmények összegyűjtése és a nemzetközi adatokkal való összevetése.
- Kompressziós vizsgálatok segítségével talajfizikai paraméterek meghatározása különböző korú és összetételű hulladék esetén.
- Végeselemes programok segítségével konkrét esettanulmányok back-analízisét előállítva a paraméterek validálása.
- Hulladékmodell kialakítása ismert talajmodellek hasonlóságára alapozva.
- Süllyedési-összenyomódási szempontok kapcsolódása a hazai lerakók tervezési irányelveinek megfogalmazásához.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-12-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )