Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Ákos Török
Granitoid jellegű kőzetek kőzetfizikai jellemzése

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
civil engineering
Pál Vásárhelyi Doctoral School of Civil Engineering and Earth Sciences

Thesis supervisor: Ákos Török
Location of studies (in Hungarian): BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
Abbreviation of location of studies: BMEGM


Description of the research topic:

A Bátaapáti község mellett jelenleg is építés alatt álló kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok befogadásra alkalmas felszín alatti tárolótérbe elsősorban a Paksi Atomerőműből származó hulladékokat kívánják elhelyezni. A vágatokat és a hulladékok tárolására szolgáló kamrákat uralkodóan gránitos (kissé metamorfizált monzogránitos) kőzetkörnyezetébe alakítják ki. A tárolótér, illetve a vágatok állékonyságát a befogadó kőzetek kőzetfizikai tulajdonsága döntően meghatározza. A doktori kutatási téma a területen létesített nagyszámú kutató- és feltáró-fúrások és a rendelkezésre álló felszín alatti kőzetminták kőzetfizikai paramétereinek meghatározását és ezen adatok egységes feldolgozását célozza meg.
A kutatás több egymással összefüggő fázisból áll. A területre vonatkozó általános földtani adatok összegyűjtését követően a fúrások és feltárások mintázása és minta előkészítése készül el. Laboratóriumi mérések elsősorban a gránitos kőzettípusok főbb fizikai paramétereinek meghatározását tűzik ki célként. A tömegösszetételi, vízfelvételi jellemzők mérése mellett a húzó-, a nyomó-, ill. a nyírószilárdsági értékek laboratóriumi meghatározása képezi a kutatás részét. Ezen felül triaxiális szilárdsági kísérleteket is elvégez a jelölt. Ezen adatokból és a kőzetváltozatok előfordulásából egy számítógépes térmodell alkotható. Ebben bemutatható és jellemezhető a laboratóriumban vizsgált kőzetfizikai paraméterek vágatrendszerbeli térbeli elhelyezkedése. Így lehetővé válik a vágat és a tároló kamrák térségében található kőzetek szilárdsági zónákra osztása és a várhatóan kisebb állékonyságú térrészek behatárolása. A kutatás eredményeinek közvetlen gyakorlati alkalmazhatósága nemcsak a Bátaapáti kutatási területre vonatkozik, hanem más granitoid kőzetkörnyezetben létesítendő épített szerkezetek kialakításánál is közvetetten felhasználható. Az így kapott adatokat összevetve, más országokban granitoid környezetben (pl. Svédország) létesítendő radioaktív hulladéklerakók mérési adataival a következtetések általánosíthatók és nemzetközi szinten is bemutathatók.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-12-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )