Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
András Mahler
Pórusvíznyomás-viszonyok hirtelen változásának hatása a talaj vázszerkezetére

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
civil engineering
Pál Vásárhelyi Doctoral School of Civil Engineering and Earth Sciences

Thesis supervisor: András Mahler
Location of studies (in Hungarian): BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
Abbreviation of location of studies: BMEGM


Description of the research topic:

A talajban történő pórusvíznyomás változásoknak számos geotechnikai következménye van. A potenciálkülönbség hatására kialakuló vízmozgások (pl. árvizek vagy víztelenítési feladatok esetén) a talaj vázszerkezetének megbontását, a talajszemcsék kimosódását okozhatják (pl. buzgárok kialakulása, finom szemcsék kimosódása a vízzáró falak alatt); de problémát jelenthet a dinamikus hatás (pl. cölöpverés, dinamikus próbaterhelés, földrengés) miatt felszökő pórusvíznyomás, és az ennek következtében lecsökkenő hatékony feszültség is. A szemcseváz-szerkezet megváltozása miatt több általánosan elfogadott és használt elmélet (pl. a folytonossági egyenlet) érvényét veszti, és ez egyedi számítási módszereket igényel.
A PhD munka célja: összegezni és feldolgozni a fent említett témákkal kapcsolatos hazai jelenségeket (Tiszasas, Tivadar, Bölcske stb.), a mindennapi gyakorlat számára könnyen használható javaslatot adni arra vonatkozóan, hogy milyen hatások (és a hatások peremfeltételei) esetén kell szemcseváz átrendeződésre számítani, valamint ez milyen következményekkel járhat.
A kutatási munka során elvégzendő feladatrészek:
- Történelmi adatok felderítése.
- A helyszíni mintákon részletes laboratóriumi vizsgálatok (különböző peremfeltételek mellet kialakuló vízmozgások, ciklikus triaxiális vizsgálat) végrehajtása.
- A mérések során tapasztalt folyamatok modellezése véges elemes módszerek segítségével, különös tekintettel a folyamatok időbeni kialakulására.
- Tapasztalati összefüggések igazolása az elvégzett mérésekkel.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-12-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )