Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
János Lógó
Szerkezetoptimálás a megbízhatósági elmélet alapján

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
civil engineering
Pál Vásárhelyi Doctoral School of Civil Engineering and Earth Sciences

Thesis supervisor: János Lógó
Location of studies (in Hungarian): BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék
Abbreviation of location of studies: BMETM


Description of the research topic:

A mérnöki feladatok nagy részében a felhasznált anyag inhomogén, anizotrop (pl. vasbeton). Alapvetően egyszerű mechanikai modellek alkalmazásával megoldható, ahol a térbeli viselkedés mechanikai modellezése nem kielégítő. Másrészt a szerkezet teherbírási képességének a számítása és a ható terheknek a figyelembe vétele determinisztikus mechanikai modellek alkalmazásával történik (pl. parciális biztonsági tényezők). A szerkezettervezés pontosítható, ha térbeli végeselemeket alkalmazó, a megbízhatóságelmélet eszközrendszerét felhasználó mechanikai modellt készítünk. A kidolgozandó témában olyan mechanikai modellt kell megalkotni, amely elsődlegesen figyelembe veszi a triaxiális viselkedést, stochasztikusan kezeli a szerkezet geometriai, anyagi tulajdonságait leíró adatokat és a terheket. A 3D-s modell alapján javaslatot kell tenni a rúdszerkezeti modell pontosítására a megbízhatóságelmélet felhasználásával. Az elkészült alapmodell felhasználásával optimális tervezéshez tartozó számítási modellt kell készíteni, ami alapján a szerkezet beállása vagy képlékeny teherbírása maximálható.
Részfeladatok: A szakirodalom (folyóiratok, szakkönyvek, tankönyvek) összegyűjtése, áttekintése, elemzése. Létező eljárások megismerése (FORM, SORM, Monte-Carlo szimuláció, matematikai programozás alapjai), kritikai elemzése. Alapmodell kidolgozása. Új számítási modell és variánsainak kidolgozása, tesztelése és összehasonlítása, paraméteres vizsgálatok. A különféle terhek hatásainak elemzése, a modell paramétereinek kalibrálása.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-12-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )