Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Flórián Kovács
Hajtogatott és rácsos szerkezetek összehasonlító vizsgálata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
civil engineering
Pál Vásárhelyi Doctoral School of Civil Engineering and Earth Sciences

Thesis supervisor: Flórián Kovács
Location of studies (in Hungarian): BME Tartószerkezeteek Mechanikája Tanszék
Abbreviation of location of studies: BMETM


Description of the research topic:

Bár gyakorlati alkalmazásukra is akad számos példa, a rácsos tartók és különösen a hajtogatott szerkezetek elsősorban a mérnöki modellalkotás eszközeiként jelentősek. Rácsos szerkezeti modell segítségével hatékonyan vizsgálhatóak nemcsak merev, de véges mozgásra képes szerkezetek (mechanizmusok) is, sőt a mérnöki feladatokon túl is alkalmazhatóak bizonyos esetekben (például körelhelyezési, -fedési problémák megoldására). Ezzel szemben a síklapokból hajtogatott modellek alkalmasak síklemezek nyúlásmentes horpadásának, illetve tengelyes csuklós mechanizmusok mozgásának vizsgálatára (ez utóbbival rokon modellezési problémák egyéb tudományterületeken is felmerülnek).
A kutatás alapvető célkitűzése a kétféle modelltípus matematikai apparátusának összevetése, illetve annak a vizsgálata, hogy a rácsos tartók klasszikus elméletének már ismert (illetve lehetséges) kiterjesztései (feltételes kapcsolatok, kettőnél több rúdvégpontra felírt kinematikai kényszerek stb.) hogyan adaptálhatók a hajtogatott szerkezetek esetére.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-12-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )