Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Attila László Joó
Hidak dinamikus tényezőinek pontosítása

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
civil engineering
Pál Vásárhelyi Doctoral School of Civil Engineering and Earth Sciences

Thesis supervisor: Attila László Joó
Location of studies (in Hungarian): BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke
Abbreviation of location of studies: BMEHS


Description of the research topic:

A hidakat érő járműterhelés többlet igénybevételt okoz annak tartószerkezeti elemeiben, amit szabványos eljárás szerint statikus terheléssel és egy dinamikus tényezővel való felszorzással lehet figyelembe venni. A valós viselkedés meghatározására lehetőség van dinamikus próbaterheléseket végezni. Ilyen próbaterheléseket a Hidak és Szerkezetek Tanszék korábban nagyon sok hazai hídra elvégzett, azonban ezek az adatok nincsenek rendszerezve, illetve szisztematikusan kiértékelve. A próbaterhelések további problémája, hogy a szerkezetnek csak igen korlátozott számú pontjáról nyújt információkat, elsősorban azokról a pontokról, ahol nyúlásmérő bélyegeket helyeztek el. Ezen eredmények azonban felhasználhatók olyan időfüggő dinamikai vizsgálatokhoz, melyek segítségével átfogó képet kaphatunk a különböző hídtípusok egyes szerkezeti elemeit érintő dinamikus hatásokról. A dinamikus hatás pontosabb megismerésével pedig lehetővé válik a dinamikus tényezők pontosítása, és ezáltal gazdaságosabb hídszerkezetek tervezése.
A doktori munka célja hidak dinamikus tényezőinek pontosítása az alábbiak szerint. 1) Vasúti és közúti járművek, valamint különböző hídtípusok, mint együttes dinamikai rendszerek modellezése explicit dinamikus végeselemes eljárással. 2) Valós vasúti és közúti járművek dinamikai jellemzőinek meghatározása. 3) Különböző rezgésállapotú és útviszonyú (dilatáció magasságkülönbsége, egyenetlenség, magassági és vízszintes vonalvezetés) jármű-híd interakció vizsgálata időfüggő dinamikai vizsgálatok alapján, az eredmények statisztikai kiértékelése. 4) A Hidak és Szerkezetek Tanszéken végzett korábbi hídpróbaterhelések eredményeinek feldolgozása, hidak modellezése, a dinamikus analízis eredményeinek verifikálása a próbaterhelések eredményeivel. 5) A dinamikus tényező értelmezési módjainak áttekintése az újszerű, nagyszámú adatot tartalmazó, minden szerkezeti elemre és minden szerkezeti pontra kiterjedő adatbázisok alapján. 6) A dinamikus hatás okozta tönkremenetelek valószínűségének (valószínűség növekményének) meghatározása szilárdsági, stabilitási és fáradási tönkremenetelek esetén. 7) A dinamikus tényező meghatározása valószínűségelméleti alapon különböző hídtípusokra és azok szerkezeti elemeire.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-12-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )