Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Megőrzési problémák

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
mathematics and computing
Doctoral School of Mathematics and Computer Science

Thesis supervisor: Lajos Molnár
Location of studies (in Hungarian): SZTE TTIK Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Abbreviation of location of studies: MatDI


Description of the research topic:

Megőrzési problémák a matematika számos területén fellépnek és általánosan a következőképpen fogalmazhatók meg: Egy adott X struktúra esetén határozzuk meg az X összes olyan transzformációját (esetleg bizonyos további feltételeknek eleget tévő leképezését), ami megőriz
• az X elemeihez rendelt valamilyen mennyiséget, vagy
• az X elemeinek egy előre meghatározott részhalmazát, vagy
• az X elemei között adott valamilyen relációt, stb.
Algebrai szóhasználattal ezen transzformációk az adott struktúra bizonyos automorfizmusainak vagy szimmetriáinak tekinthetők és a feladat ezek meghatározása.

A mátrixterek megőrzési transzformációval kapcsolatos vizsgálatok a mátrixelmélet napjainkban is egyik legaktívabb kutatási területét jelentik. Az utóbbi évtizedben kiterjedt vizsgálatok kezdődtek és folynak a végtelen dimenziós esetre, azaz operátorterek megőrzési transzformációira vonatkozóan is. A cél ezen területhez való érdemi hozzájárulás, új eredmények elérése különböző, többek között a kvantummechanikában fellépő operátorstruktúrák megőrzési transzformációra vonatkozóan.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-11-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )