Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Tamás Madarász
A hazai kockázat-alapú kármentesítések teljesítményértékelése

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Miskolc
earth sciences
Sámuel Mikoviny Doctoral School of Geosciences

Thesis supervisor: Tamás Madarász
Location of studies (in Hungarian): Miskolci Egyetem
Abbreviation of location of studies: ME


Description of the research topic:

2008-ra 8 év tapasztalat áll rendelkezésre a kockázatalapú kármentesítés alkalmazásának eredményeiről. Az elmúlt 8 év alatt több száz kármentesítési projekt keretében került sor szennyező- és közeg-specifikus kármentesítési célállapot határérték maghatározásra és több száz projekt került elindításra, jó néhány lezárásra is. Nem áll rendelkezésünkre olyan átfogó hazai vizsgálat, ami felmérné, vagy értékelné a 2000-ben történt jelentős szemléletváltás hatását a hazai kármentesítések méretezésére, a kármentesítési célállapotok értékének változására és azok megvalósíthatóságára és végső soron a földtani közeg és a felszín alatti vízkészletek minőségére gyakorolt hatására. A kutatómunka célja egy átfogó elemzés elkészítése, amely az országos szinten vizsgálná meg az elmúlt 8 évben tervezett kármentesítéseket, összegyűjtve a kockázatelemző által javasolt és a hatóság által elfogadott kármentesítési célállapot határértékeket, és ahol a kármentesítés megvalósult a vonatkozó monitoring adatait. A vizsgálatok kiindulási adatai a Felszínalatti víz és földtani közeg információs rendszer (FAVI) KÁRINFO adatbázisából nyerhetők ki, az adatbázisban rendelkezésre álló kb. 500 db B2 adatlapban került(ek) rögzítésre a kutatáshoz szükséges D célállapot határérték(ek).

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-05-12

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )