Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Gábor Mucsi
Különleges finom őrlemények előállítása keverőmalomban

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Miskolc
earth sciences
Sámuel Mikoviny Doctoral School of Geosciences

Thesis supervisor: Gábor Mucsi
Location of studies (in Hungarian): Miskolci Egyetem
Abbreviation of location of studies: ME


Description of the research topic:

Alapvetően kétféle módon állíthatunk elő nano-részecskét. Az egyik a részecskeméret csökkentő eljárás (angolul „top-down process”), ami az anyag malomban történő aprítását (őrlését) jelenti, a másik pedig az ezzel ellentétes felépítő technológia (pl. termikus, kicsapatásos eljárások), amely során a molekulákból indul ki (angolul „bottom-up process”). Manapság az ultrafinom őrlés, vagy még inkább a nano-őrlés egyre nagyobb teret hódít az iparban. Az így előállított termékek széleskörű felhasználása – gyógyszeripar, élelmiszeripar, vegyipar, festékipar, kerámiaipar – a technológiák és berendezések fejlesztésére sarkallják a kutatókat világszerte. Az ultrafinom őrlés egyik elterjedt és eredményes módja a szemcseméret csökkentés az ún. keverőmalmokban.
A tervezett tudományos munka célja a kolloid méretű (<100nm, közel monodiszperz eloszlással rendelkező) szemcsék előállítása nedves közegű őrléssel és az eljárás üzemi- és gépi paramétereinek optimálása. Továbbá az így kapott nano méretű részecskék fizikai és fizikai-kémiai tulajdonságainak tanulmányozása, a szemcsejellemzők és az előállítási körülmények közötti összefüggések feltárása, azok tudományos megalapozása érdekében.
Mivel a nagy energiasűrűségű malmok esetében az őrleményben bekövetkező anyagszerkezeti változások várhatóak (pl. új fázisok megjelenése, amorfizáció), ezért a mechanikai aktiválás hatásának vizsgálatára külön figyelmet fordítunk. Kívánt méretű, méreteloszlású és alakú részecskék, és meghatározott viszkozitású szuszpenzió előállítása is kiemelt jelentőségű, amely tulajdonságok nagymértékben meghatározzák a kolloid méretű részecskék tulajdonságait és alkalmazásukat. A fajlagos energiaigény tanulmányozása, valamint a fajlagos őrlési energia-szemcseméret összefüggések vizsgálata is a vizsgálatok részét képezik.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-05-12

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )