Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Gábor Erdős
Szerelési tervek intelligens kalibrálása szenzor hálózatok segítségével

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
mechanical engineering
Géza Pattantyús-Ábrahám Doctoral School of Mechanical Engineering

Thesis supervisor: Gábor Erdős
Location of studies (in Hungarian): Gyártástudomány és –technológia Tanszék
Abbreviation of location of studies: GTT


Description of the research topic:

a.) Előzmények
Szerelési tervek és szerelési sorend tervek előállítására a hagyományos mérnöki tervezési folyamatok mellett egyre inkább előtérbe kerülnek az automatizált szerelés tervező módszerek. Ezen módszerek virtuális modellek (alkatrész és szerelő cella) segítségével készítik el szerszám ütközés mentes pályáit és a szerelés beépülési fáját. Virtuális modellek alapján elkészült szerelési tervek azonban csak akkor alkalmazhatóak valós automatizált szerelő cellák programozására, ha virtuális modellek megfelelő pontossággal képezik le a valós cellák geometriáját. A state-of–the-art megoldások a virtuális és valós cellák geometriai pontosságának biztosítására megfelelő geometriai pontosságú megfogó készülékeket használnak. Az egyedi megfogók készülékek elkészítése általában költséges és egyedi szerelési feladatokra használható ez által csökkenti a szerelő cella rugalmasságát is. Általános célú megfogó készülékek használat csak akkor lehetséges ha a szerelő cella képes mérési adatok alapján intelligens módon adaptálni a szerelési terveket az aktuális geometriai pozíciókhoz.
b.) A kutatás célja
Kifejleszteni egy módszert mechanikus szerelő cellák (elsősorban csavarozás típusú szerelési műveletekre) tervezésére, amely képesek virtuális szerelési terveket digitálisan reprezentálni valamint kalibrálni és adaptálni különböző szenzor jelek (vizuális, mélységi, érintési, erő, távolság stb.) alapján.
c.) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye
1. Irodalomkutatás automatikus és/vagy kézi szerelési tervek készítésének és digitális reprezentációjának feltérképezésére.
2. Tolerancia analízist végezni automatikus szerelő cellák geometriai pontossági követelményeinek meghatározására csavarozási műveletek esetén.
3. Képfeldolgozó módszerek, vizuális szervó techikák algoritmusainak megismerése és adaptálása szerelő cella kalibrálásához.
4. Kifejleszteni egy demonstrátor automatikus szerelő cellát, amelyben a kidolgozott algoritmusokat tesztelni lehet


d.) A szükséges berendezések és készségek:
A szükséges berendezések a tanszéken részben rendelkezésre állnak, részben a tanszéken legyárthatóak.
A feladat megoldásához angol nyelvismeret, szakirodalom önálló feldolgozásának készsége, CAD rendszer és formális matematikai software rendszerek használatában való jártasság és programozási gyakorlat, valamint mechatronikai rendszerek tervezése és építésében való járatosság szükséges.
e.) Várható tudományos eredmények:
Olyan módszer kidolgozása, melynek segítségével virtuális szerelési terveket automatikusan vagy szemi-automatikusan lehet valós szerelő cellák programozására felhasználni.
Irodalom:
1. Ghandi, Somayé, and Ellips Masehian. "Review and taxonomies of assembly and disassembly path planning problems and approaches." Computer-Aided Design 67 (2015): 58-86.
2. Jong-Kyu Oh, Sukhan Lee, Chan-Ho Lee. „Stereo vision based automation for a bin-picking solution” International Journal of Control, Automation and Systems April 2012, Volume 10, Issue 2, pp 362-373.
3. Erdős Gábor, Nakano Takahiro, Váncza József; Adapting CAD models of complex engineering objects to measured point cloud data, CIRP ANNALS-MANUFACTURING TECHNOLOGY, Vol 63, No 1, 2014, pp.157-160, (DOI:10.1016/j.cirp.2014.03.090)

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-10-19

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )