Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Gábor Csernák
A mechanikai érintkezések hatása gépek merevségi és csillapítási tulajdonságaira

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
mechanical engineering
Géza Pattantyús-Ábrahám Doctoral School of Mechanical Engineering

Thesis supervisor: Gábor Csernák
Location of studies (in Hungarian): Műszaki Mechanikai Tanszék
Abbreviation of location of studies: MM


Description of the research topic:

a.) Előzmények: OTKA pályázat, kutatómunka a száraz súrlódás témakörében
b.) A kutatás célja:
Az egyes gépelemek rezgéstani tulajdonságait általában jól le lehet írni néhány modális analízissel meghatározható paraméter segítségével. Ezzel szemben ha egy gép több, egymással érintkező részből áll, a teljes szerkezet modális paraméterei már csak közelítőleg határozhatók meg, mert az érintkezések mind a merevséget, mind a csillapítást jelentősen befolyásolhatják. A kutatás célja analitikus vagy empirikus összefüggések felállítása a modális paraméterek és az érintkezés tulajdonságai között. Ezekkel az összefüggésekkel kiegészítve a modális analízis jelenleg alkalmazott módszereit, az érintkezéseket is figyelembe vevő pontosabb eljárások kidolgozására lesz lehetőség.
c.) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye
1. Irodalom: az érintkezés mechanikája, nemsima rendszerek dinamikája.
2. Modellkészítés, dinamikai viselkedés számítása analitikusan és numerikusan.
3. Mérési eredményekkel való összevetés, kísérletek.
4. Publikációs munka: 1. év után magyar nyelvű konferencia, 2. év után idegen nyelvű nemzetközi konferencia, 3. év után idegen nyelvű folyóirat cikk, értekezés.

d.) A szükséges berendezések
Meglévő: Számítógépes háttér, rezgésmérők, analóg-digitál átalakítók.
Beszerzendő: szakkönyvek, kisebb eszközök a kísérleti berendezésekhez.
e.) Várható tudományos eredmények:
A modális analízis módszereinek kiterjesztése érintkező testekből álló rendszerekre. Eljárás kidolgozása az érintkezésnél fellépő csillapítás becslésére. Az eredmények alkalmazása ipari problémák megoldására, pl. fékek, tengelykapcsolók, csapágyak csillapításának és merevségének meghatározására.
f.) Irodalom:
f.) Irodalom:
1. G. Licskó, G. Csernák: On the chaotic behaviour of a simple dry-friction oscillator, Mathematics and Computers in Simulation 95:55–62 · January 2014
2. G. Csernák, G. Stépán: On the Periodic Response of a Harmonically Excited Dry-friction Oscillator, Journal of Sound and Vibration, 295, pp. 649-658, 2006
3. G. Csernák, G. Stépán, S. W. Shaw: Sub-harmonic Resonant Solutions of a Harmonically Excited Dry-friction Oscillator, Nonlinear Dynamics, 50, pp. 93-109, 2007

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-10-19

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )