Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A FOGÁSZATI PREVENCIÓT ILLETVE REHABILITÁCIÓT ELŐSEGÍTŐ DIAGNOSZTIKAI ÉS THERAPIÁS ASPEKTUSOK A CRANIOFACIÁLIS RÉGIÓT ÉRINTŐ MEGBETEGEDÉSEKBEN

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Melinda Madléna
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Az epidemiológiai adatok szerint a hazai lakosság stomatológiai rehabilitáció iránti igénye napjainkban növekvő tendenciát mutat. Különösen jellemző ez a növekedés az időskorban a foghiányok számának emelkedése miatt, azonban bizonyos megbetegedésekben már korábbi életkorokban is felléphet speciális ellátás iránti igény. Számos esetben felmerülhetnek olyan szempontok, amelyek a szokványos rutin ellátást módosíthatják, illetve a súlyosabb elváltozások kialakulását megelőzhetik. A stomatológiai ellátás menete, módja bizonyos esetekben összefügghet az objektív cariologiai és parodontológiai jellemzőkön kívül további dento-cranio-faciális vizsgálatok eredményeivel, vagy egyéb jellemzőkkel. Az arc morfológiai eltéréseivel járó megbetegedésekben az orthodonciában alkalmazott különböző mérési lehetőségek mellett speciálisan felhasználható pl. a teleröntgen felvétel, melyen a koponyacsontok számos részlete látható. Ezek olyan információk szerzését teszik lehetővé, melyek fizikális vizsgálat számára elérhetetlenek. A röntgencső, a fej és a röntgenfilm pontosan meghatározott, mindig egyforma beállításával olyan standard röntgenfelvételek készíthetők, melyeken a lefényképezett képletek nagyítása és torzítása mindig megközelítően azonos. Így a különböző személyekről készített felvételek ill. az ugyanazon személyről különböző időpontban készített felvételek egymásra vetíthetők és összehasonlíthatók. Legtöbb információt az oldalirányú felvételek nyújtanak, mert az arc morfológiai eltérései az anterio-posterior és a vertikális dimenzióban jelentkeznek leggyakrabban. Ezt az un. cefalometriai vizsgálatot felhasználhatjuk többek között a dentofaciális jellegzetességek kiértékelése mellett az állkapocs nyugalmi helyzetének és funkciós vizsgálatoknak a rögzítésére, a különböző tényezők által kiváltott morfológiai változások objektív meghatározására is. A koponyáról készített oldalirányú teleröntgen felvételen a koponyacsontokon kívül láthatók a lágyrészek is, amelyek a cefalometriai vizsgálatok során különböző mérések és számítások útján szintén leírhatók. A koponyacsontokban és a lágyrészekben bekövetkező elváltozások mind a stomatológiai rehabilitációt, mind a prevenció különböző szintjein végzett megelőző tevékenységet nagymértékben nehezíthetik a gyakorlatban. A kutatás során az elváltozások jellemzői, bizonyos esetekben előfordulási gyakoriságuk és az általuk okozott főbb gyakorlati problémák kerülhetnek leírásra a craniofaciális régiót is érintő megbetegedésekben. A vizsgálatok során nyert adatok és összefüggések értékelése lehetőséget adhat prevenciós modell kidolgozására a vizsgált populációban, mely a későbbiekben a gyakorlatban is alkalmazható.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2016-10-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )