Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A vizuális és digitális fogszínmeghatározás lehetőségei és befolyásoló tényezői

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Péter Hermann
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Bevezetés
A színmegkülönböztetés fejleszthető, tanulható képesség mégis mind a hazai, mind a nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a fogszínmeghatározás a preklinikai, klinikai kurrikulumokból hiányzik. A Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáján a fogszínmeghatározás oktatására új oktatási segédeszközöket alkalmazunk: a Toothguide Trainer (TT) számítógépes programot és a Toothguide Training Boxot (TTB). A TTB a fogszínkulcsok közötti választást számítógépes ellenőrzés mellett gyakoroltató elektromechanikus szerkezet. A Lipcsei Egyetem Fogpótlástan és Anyagtani Klinikája által a graduális oktatáshoz kidolgozott többlépcsős oktatóprogram és didaktikus segédeszközök szignifikánsan javítják a hallgatók fogszínmeghatározó képességét.(p<0,05) 2006-ban csatlakoztunk ahhoz a nemzetközi munkacsoporthoz amelynek célja, közös kutatások indítása, melyek során a TT és TTB segítségével különböző helyszíneken, különböző országok egyetemein teljesen azonos feltételek mellett vizsgálhatjuk a színösszehasonlítás képességét.
Elvégzett vizsgálatok: A nemzetközi munkacsoport első közleményében a nem és a tapasztalat fogszínmeghatározást befolyásoló hatását értékelte:
Helene Haddad, Holger Jakstat, Gerwin Arnetzl, Judit Borbely, Alessandro Vichi, Herbert Dumfahrt, Patrick Renault, Alexander Hassel, Bostjan Pohlen, Juan A. Martinez Vazquez de Parga, Mohamad Ali Reshad , Gyula Marada, Thomas U. Klinke, Wolfgang B.Hannak és Rade Paravina: Does Gender and Experience Influence Shade Matching Quality. Journal of Color and Appearance in Dentistry, Volume 37, Supplement 1, Pages e1-e69 (2009)
Célkitűzés: Összehasonlítani a fogszínmeghatározás eredményességét nemek szerint és vizsgálni a tapasztalatok befolyásoló hatását.
Anyag és módszer: A felméréseket 8 ország egyetemein párhuzamosan folytattuk. A vizsgálatokban Ausztria, Cseh Köztársaság, Franciaország, Németország, Magyarország, Szlovénia, Spanyolország és az Egyesült Államok egyetemei vettek részt. A felmérést olyan önkéntes résztvevők körében végeztük, akiknek normál színlátását Ishihara teszt segítségével szűrtük. Összesen 614 normál színlátású, 18 és 47 év közötti korcsoportba tartozó személy vett részt a felmérésben. 305 nő és 309 férfi, foglalkozásukat tekintve: 319-en fogorvostan hallgatók és 295-en fogorvosok és fogtechnikusok. A résztvevők fogszínmeghatározó képességét a TTB segítségével mértük. Minden résztvevőnek 15 mintafog színét kellett meghatároznia. A minták és a választott fogszínkulcs közötti színbeli eltérés mértékét (∆E * ab) az alábbi képlet segítségével számoltuk ki: ΔE*ab= Ahol ∆L*, ∆a* és ∆b* a világosság, telítettség, és színezet koordinátákban mutatkozó különbséget jelzi. Minden egyes résztvevőnél meghatároztunk egy fogszínmeghatározás pontossági értékét, az egyes mintafogak színének meghatározása során adódó tévesztések összegéből (∑∆E*ab). Átlagot és szórást számítottunk. Az átlag értékeket a Mann-Whitney U teszttel (α0.05) hasonlítottuk össze. Az adatok elemzéshez a Windows SPSS 10.0 (SPSS,Chicago,IL) programcsomagot használtunk.
Eredmények: Elvégzett felmérésünk eredményeiből arra következtethetünk, hogy a vizsgáló neme a normál színlátású fogorvosok esetén is a fogszínmeghatározást befolyásoló tényező. Vizsgálatunk során a férfiak átlag ∆E *ab értéke magasabb volt, mint a nőké, a nemek közötti különbség szignifikáns volt. (p<0.001). A fogorvostanhallgatók átlag ∆E* ab értéke magasabb volt, mint a gyakorlott fogorvosoké, de ez a különbség nem volt szignifikáns.
További célok: Jelen tanulmányunkban a színtévesztés befolyásoló hatását kiküszöbölendő, csak normál színlátású személyek vettek részt. A színtévesztés problémája azonban a fogorvosok körében sem hagyható figyelmen kívül. Célunk a vörös/zöld színtévesztés fogszínmeghatározást befolyásoló hatásának vizsgálata. Eddigi vizsgálataink arra hívják fel a figyelmünket, hogy az egyetemeken szükség lenne színlátást vizsgáló tesztekre. Természetesen az ilyen szűrőteszteknek nem a hallgató kizárása a célja, hanem tájékoztató jelleggel és bizalmasan kezelve kell, hogy felhívják a hallgató figyelmét arra, hogy munkája során a fogszínmeghatározáshoz az asszisztens, technikus illetve a digitális eszközök segítségét érdemes alkalmaznia. Célunk összehasonlítani a digitális és vizuális színmeghatározási módszerek pontosságát, megbízhatóságát, reprodukálhatóságát.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2016-10-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )