Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Magasabb Szérum DPP-4 aktivitás 1-es Típusú Diabetes Mellitusban: Genetikai vonatkozások, immunológiai és hormonális eltérések összefüggéseinek vizsgálata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Gábor Firneisz
Location of studies (in Hungarian): SE II. sz. Belgyógyászati Klinika
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Munkacsoportunk korábbi vizsgálatai során az 1-es típusú cukorbetegségben (T1DM) szenvedő betegek szérumában egészséges személyekkel összehasonlítva szignifikánsan magasabb DPP-4 aktivitást és T-lymphocytáik felszínén csökkent CD26 expressziót mértünk, a vizsgálatok folytatásaként tervezzük a jelenlegi kutatást, amelynek főbb pontjai a következőek:
Genetikai vizsgálatok: MHC és Non-MHC kockázati tényezők vizsgálata: Genetikai kockázati tényezők: ismert 1-es típusú cukorbetegségre hajlamosító MHC (DR3/4-DQ8/2, illetve HLA-A1,B8-HLA-A30,B18) és non-MHC kockázati génpolimorfizmusokat (INS-rs7111341, IFIH1- rs1990760-C, CTLA-4-rs3087243-A, IL-2 receptor-rs12722495-A, PTPN22-rs2476601 – esetleg Vitamin D receptor polymorphismus) Illetve miR-146a microRNS-vizsgálata (Treg diszfunkció kapcsolat).
További hormonális vizsgálatok: A hormonális visszacsatolásban rész vehet a GLP1, GLP-2 és a GIP, de vizsgálni szeretnénk a magasabb szérum DPP-4 aktivitásnak más hormonokkal (ghrelin, leptin, somatostatin, glukagon) való összefüggését is.
Immunológiai vizsgálatok
Korábban született eredményeink arra utalnak, hogy a CD26 expresszió 1-es típusú cukorbetegek T-lymphocytáinak felszínén csökkent. Célunk a Foxp3 markert hordozó regulátoros T-sejtek CD26 expressziójának szelektív vizsgálata, kitérve az autoimmunitás ismert markereivel való összefüggésére (IAA-GAD64-IA2-ICA69 autoantitestek).
Vírusvizsgálatok: A témavezető tagja volt annak a munkacsoportnak is, amely már 10 esztendeje leírta, hogy krónikus C-vírus hepatitisben magasabb a szérum DPP-4 enzimatikus aktivitása. Eredményeinket későbbiekben mások is megerősítették és további viralis fertőzésekben is igazolták, ideértve az EBV fertőzést is. Ezek a korábbi megfigyelések azért is érdekesek, mert az 1-es típusú diabetes kialakulásával összefüggésbe hoztak, átvészelt vírusfertőzéseket (CMV, coxsackie, parvo, rota, rubeola), amelynek így szerológiai (IgM, IgG, esetleg PCR) vizsgálatával feltárható a korábbi vírusfertőzés és a magasabb szérum DPP-4 aktivitás között esetlegesen fennálló kapcsolat.
Egyéb vizsgálatok: Szérum D-vitamin-ellátottság meghatározását is tervezzük, amely újabb elméletek szerint az autotolerancia fenntartásában is fontos szerepet játszik ismert csontélettani folyamatokban betöltött szerepén kívül. Egyes irodalmi adatok felvetik újabb terápiás felhasználások lehetőségét is (D-vitamin, Leptin), melyek épülhetnek korábbi saját eredményeinkre (magasabb szérum DPP-4 aktivitás-DPP-4-gátlás), illetve eredményeinktől függetlenül, de időben azt követően alkalmazott DPP-4 gátló, vagy incretin analóg kezelésekre. Az újabb kezelések alkalmazása rutinszerűen még nem lehetséges, de egy jól kontrollált vizsgálat részben kapcsolódhatna ehhez a PhD munkához is. A GLP-1 elválasztás stimulálásában felmerül a GRP (gastrin-releasing peptide) szerepe is. Egy új megközelítést tehet lehetővé a reflux oesopgaitis (GERD) miatt protonpumpa-gátló (PPI) kezelésben részesülő (kis számú) beteg („pilot”) vizsgálata, illetve ennek a GLP-1 elválasztásra gyakorolt hatása mind GERD mellett más belszervi betegségben nem szenvedőkben, mind olyan T1DM betegekben, akik egyidejűleg GERD miatt is kezelésre szorulnak.
Betegek–Kontrollszemélyek: A SE II. sz. Belklinika Diabetológiai Ambulanciáján gondozott betegek közül önkéntes jelentkezőket tervezünk bevonni a vizsgálatokba. Kontrollként részben irodalmi adatokat (pl. genetikai vizsgálatokban több ezer kontrollszemélyről érhető el adat), illetve önként jelentkező egészséges orvostanhallgatókat alkalmaznánk.
Módszerek: DPP-4 enzimaktivitás: microplate alapú enzimkinetikus módszer; entero-inzuláris hormonok mennyiségi kimutatása: ELISA; génpolimorfizmusok vizsgálata: TaqMan alléldiszkrimánciós assay; microRNS expressziós vizsgálatok: Agilent microarray platformon; lymphocyták felszíni markereit FACS módszerrel vizsgáljuk, átvészelt vírusfertőzések igazolása a szérumból szerológiai ELISA módszerrel lehetséges.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2016-10-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )