Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A „nagyérseki egyház” jogi arculatának fejlődése az elmúlt fél évszázadban. A jogitnézmény történeti előzményei, valamint a hatályos normatíva jogtecnikai elemzése

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Pázmány Péter Catholic University, Budapest
theology
Doctoral School of Sacred Theology

Thesis supervisor: Péter Szabó
Location of studies (in Hungarian): PPKE Kánonjogi Intézet
Abbreviation of location of studies: KJPI


Description of the research topic:

A hatályos jogban a nagyérseki státusz a keleti katolikus kormányzati autonómia kiteljesedett formája (vö. CCEO 151–154 kk; 55–150 kk.). A jogi figura az új kodifikációban kétirányú változáson esett át. Egyrészt a részleteiben meghatározottá vált, másrészt jelentősen kiterjesztették a státuszhoz kötődő jogköröket, a nagyérseki egyházat lényegében az önkormányzatiság legmagasabb fokát képviselő pátriárkai jogállás szinte valamennyi jellemzőjével felruházták. E kettős folyamat eredményeként a metropolitai és az ennél egy fokkal teljesesebb önkormányzatiságot képviselő mai nagyérseki státusz között éles cezúra keletkezett. A nagyérseki egyházakat a hatályos jog szerint –széleskörű autonómiájuknak megfelelő– összetett intézményrendszer jellemzi. Ez az intézményrendszer működtetése viszonylag nagy létszámú püspöki kar létét igényli. Ebből az következne, hogy a [nagy]érseki státusz elnyerése ma csak a legalább 5-10 egyházmegyéből álló, milliós nagyságrendhez közelítő keleti közösségek esetén reális. Ezzel szemben a 2005-ben két olyan kis egyház emelkedett e jogállásra, melyek episzkopátusa csak kb. fél tucat püspököt számál. A kódexbeli jogi figura és a szentszéki gyakorlat között ebből adódóan az utóbbi időben nyilvánvaló és tudományos reflexiót igénylő fesztültség keletkezett. Elemzést igényel annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a nagyérseki státusz kódexbeli jogintézményeinek megfelelő működtetése pontosan milyen minimális hierarchikus és szakértői személyzetet igényel. E kérdés megválaszolása a nagyérseki státuszt meghatározó szupraepiszkopális intézmények kódexbeli és részleges jog szerinti szabályozásának beható elemzésén keresztül lehetséges. [bevezető irodalom: Szabó P., A nagyérseki egyház. A jogintézmény arculata a legújabb szentszéki gyakorlat tükrében, in Athanasiana 23 (2006) 139–175: elérhető pl. a PPKE HTK Könyvtárában.]

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )