Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Szociális törvénykezés a Deuteronomiumban

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Pázmány Péter Catholic University, Budapest
theology
Doctoral School of Sacred Theology

Thesis supervisor: Huba Rózsa
Location of studies (in Hungarian): PPKE Hittudományi Kar
Abbreviation of location of studies: HTK


Description of the research topic:

Az Ószövetség bibliai hagyományában Izrael szociális viszonyainak rendezésére a prófétai írásaiban és a jogalkotásban találunk utalásokat. Az izraelita jogalkotás a szociális problémát új távlatba helyezi azzal, hogy a mindennapi élet tényleges joggyakorlatát, a „hivatalos Izrael” törvénykezését tükrözi. Megfigyelhetô benne, hogy a jogalkotás egy adott korban miként próbálta orvosolni az élet realitásában keletkezô szociális problémákat, és miként törekedett érvényesíteni a JHWH-hitbôl fakadô követelményeit a társadalmi igazságosság területén. A szociális és társadalmi igazságosság védelmében két nagy törvénykorpusz emelkedik ki: a Szövetség könyve (Ex 20,22-23,33), és a deuteronomiumi törvény (Dt 12-26), amely magába emeli és újra értelmezi a korábbi eredetű Szövetség könyvének rendelkezéseit. Témánk szempontjából a deuteronomiumi törvény a jelentôsebb. Olyan törvények sorát találjuk benne, amelyeknek a rendelkezéseit összességükben modern szóhasználattal szociális hálónak is nevezhetjük. A doktori értekezés ezeket a törvényeket vizsgálja és értelmezi, tekintettel arra is, hogy időben mikor keletkeztek, mennyiben készültek a korabeli reális élet problémáinak orvoslására, vagy esetleg csupán egy ideális társadalom direktíváit fogalmazták meg. Minthogy a témával kapcsolatos tudományos irodalom jelentős részében német nyelvű, a feldolgozásra olyan hallgató vállalkozzon, aki járatos a német nyelvben.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )