Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Péter Bihari
Az energiaellátás rendszerének strukturális optimálása

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
mechanical engineering
Géza Pattantyús-Ábrahám Doctoral School of Mechanical Engineering

Thesis supervisor: Péter Bihari
Location of studies (in Hungarian): BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék
Abbreviation of location of studies: EGR


Description of the research topic:

a.) Előzmények: Az energiatermelési és –ellátási módokkal, különösen a megújulókkal kapcsolatos stratégiai szintű megalapozott döntéshozatalhoz szükséges a műszaki, gazdasági, környezetvédelmi és ellátásbiztonsági hatások komplex figyelembe vétele. Ezen hatások az energetika rendszerszintű kapcsolataival írhatók le, amely összetett elemzést és tervezést tesz szükségessé. A kutatási program közvetlen előzményeit a Műegyetem Kutatóegyetemi programjának Fenntartható Energetika kiemelt kutatási területén belül, a Döntéshozatalt megalapozó tudás és Energiaforrások értékelése c. kutatási témán belül elért eddigi eredmények szolgáltatják.
b.) A kutatás célja: A kutatás célja olyan komplex és objektív modell kidolgozása, mely kapcsolatot teremt a stratégiai szintű energiaellátási rendszerstruktúra-tervezés és az energiatermelési módok műszaki igényei és feltételei között, alkalmas a megújuló energiaforrások rendszerintegrációs igényeinek a figyelembevételéhez is, ezzel támpontot szolgáltatva a stratégiai döntéshozatalhoz.
c.) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye: Szakirodalmi háttér átfogó elemző feldolgozása, a szakirodalomban feltárt objektív energetikai-műszaki-gazdasági kapcsolatok elemzése. (0,5 év) A kutatás második fázisában a feltárt kapcsolatok matematikai modelljeit kell elkészíteni, majd a következőkben ezen modellek kapcsolódási felületeit kell definiálni. A rész-modellek segítségével energiamix optimalizálásra alkalmas modell kidolgozása. (1,5..2 év). A kidolgozott modell „éles” használata változó körülményekre adott reakciók elemzésére, a múltbéli tapasztalatok alapján a módszer finomhangolása (0,25 év). A kutatás összefoglalása értekezés formájában (0,5 év).
d.) A szükséges berendezések: A szükséges informatikai infrastruktúra (hardver és szoftver) a Tanszéken rendelkezésre áll.
e.) Várható tudományos eredmények: Rendszerszintű műszaki összefüggések a különböző energiatermelési és -ellátási módok között. Műszakilag objektív energiaellátási rendszerstruktúra optimális kialakításának hosszú távú tervezésére alkalmas modellje, különböző forgatókönyvek és elemzések változó körülményekre.
f.) Irodalom:
Bihari P., Gács I.: Az energiahordozó-forrásszerkezet alakításának lehetőségei. ENERGIAGAZ-DÁLKODÁS 52: pp. 20-25. (2011)
Bihari P, Gróf Gy, Gács I: Efficiency and cost modelling of thermal power plants. THERMAL SCI-ENCE 14:(3) pp. 821-834. (2010) [IF: 0.706]
Gács I, Bihari P.: Magyarország primerenergia hordozó struktúrájának alakítási lehetőségei. In: Bíró K Á, Sebestyén-Pál Gy (szerk.) X. ENELKO Nemzetközi Energetika-Elektrotechnika Konferen-cia. Marosvásárhely, Románia, 2009.10.08-2009.10.11. Marosvásárhely: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, pp. 49-54.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-10-19


2017. XI. 23.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2017. december 8-án 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinika tetőterében levő MSD teremben (Bp. Szentkirályi u. 46., a rektori épület mellett).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )