Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Gábor Stépán
Forgácsolás dinamikája

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
mechanical engineering
Géza Pattantyús-Ábrahám Doctoral School of Mechanical Engineering

Thesis supervisor: Gábor Stépán
Location of studies (in Hungarian): BME Műszaki Mechanikai Tanszék
Abbreviation of location of studies: MM


Description of the research topic:

a.) Előzmények:
Jelenleg futó OTKA és ERC projekt, ipari megbízási munka.
b.) A kutatás célja:
A forgácsleválasztás folyamatában kis területen, a munkadarab és a szerszám érintkezési tartományában, nagy erők lépnek fel, és ezek az erők nagy változásokat mutatnak, érzékenyek a forgács gyors dinamikával változó paramétereire. A forgács paraméterei viszont függenek a megmunkálás során kialakuló szerszámgéprezgésektől, amiket a forgácsoló erő gerjeszt. Az így kialakuló öngerjesztett rendszer dinamikájának kutatásában össze kell kapcsolni a lokális, kis léptékű modelleket a szerszámgép globális modelljeivel. A cél olyan alacsony szabadsági fokú modellek kialakítása és validálása, amelyeket analitikus vizsgálatokra ugyanúgy használhatunk, mint szabályozások tervezésére.
c.) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye (irodalom kutatás, elméleti számítások,
mérések, értekezés készítése):
1. Irodalom: késleltetett rendszerek dinamikája, bifurkációelmélet.
2. Stabilitás, nemlineáris rezgések számítása analitikusan és numerikusan.
3. Mérési eredményekkel való összevetés, kísérletek.
4. Publikációs munka: 1. év után magyar nyelvű konferencia, 2. év után idegen nyelvű
konferencia, 3. év után idegen nyelvű cikk, értekezés.
d.) A szükséges berendezések (meglévő):
Meglévő: számítógépes háttér, rezgésmérők, analóg digitál átalakítók.
Kísérleti berendezések: szerszámgép beszerzés alatt, rezgésmérő rendszer
e.) Várható tudományos eredmények:
A kutatás várható eredménye egy az ipari gyakorlatban is használható szerszámgéprezgési modell, amivel a szerszámgéprezgések előre jelezhetők, elkerülésükre pedig szakértői rendszer tesz javaslatot akár valós időben.
f.) Publikációk:
1. Stepan G, Modelling non-linear regenerative effects in metal cutting, Philosophical Transactions of the Royal Society 359 (2001) 739-757.
2. Stepan G, Dombovari Z, Munoa J, Identification of cutting force characteristics based on chatter experiments. CIRP Annals – Manufacturing Technology 60 (2011) 113-116.
3. Insperger T, Stepan G, Semi-Discretization for Time-Delay Systems, Springer, New York, 2011.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-10-19

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )