Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Gábor Szebényi
Növelt rétegközi teherbírású hibrid nanokompozitok fejlesztése

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
mechanical engineering
Géza Pattantyús-Ábrahám Doctoral School of Mechanical Engineering

Thesis supervisor: Gábor Szebényi
Location of studies (in Hungarian): BME Polimertechnika Tanszék
Abbreviation of location of studies: PT


Description of the research topic:

a.) Előzmények: Napjainkban a polimer mátrixú kompozitok felhasználása egyre nagyobb teret nyer. Míg a rétegelt szerkezetű térhálós mátrixú kompozitok az erősítőszálak síkjában rendkívüli teherbírást mutatnak, addig a nyírás és a síkon kívüli terhelések során keletkező rétegközi igénybevételekkel szemben rendkívül sérülékenyek. A kompozit szerkezetek, alkatrészek komplex tönkremeneteli folyamatában is általában kulcsszerepe van a rétegközi tönkremenetelnek, a delaminációnak, gyakran ezek a folyamatok vezetnek a teljes szerkezet katasztrofális tönkremeneteléhez. A rétegközi terhelhetőség javításának egyik módja lehet a hibrid nanokompozitok felhasználása.
b.) A kutatás célja: A kutatás célja egy iparilag is hasznosítható, emelt rétegközi teherbírású hibrid kompozit rendszer kifejlesztése nanorészecske erősítés, csatolóanyagok és határfelületi adhéziót befolyásoló kezelések optimális kombinálásával, valamint a rendszer rétegközi mechanikai viselkedésének mélyreható megismerése.
c.) Elvégzendő feladatok:
• Irodalmi áttekintés. Szakirodalmi és szabadalmi adatok feldolgozása, különös tekintettel a polimer kompozitok rétegközi tulajdonságaira, a nanorészecske erősítés hatásaira, valamint a segédanyagok és kiegészítő kezelések hatásaira (időigény: kb. 6 hónap).
• Anyagfejlesztés. Nagy rétegközi teherbírású epoxigyanta mátrixú hibrid nanokompozit rendszer fejlesztése, nanorészecske erősítés technológiájának kidolgozása, adhéziónövelő és diszpergálást segítő segédanyagok és kezelések kiválasztása, kidolgozása (időigény: kb. 15 hónap).
• Statikus, dinamikus és ciklikus rétegközi vizsgálatok elvégzése, az eredmények statisztikus kiértékelése, modellezése (időigény: kb. 12 hónap).
• Alkalmazási lehetőségek feltárása és kipróbálása (időigény: kb. 3 hónap).
d.) Szükséges berendezések: A kutatómunkához szükséges technológiai, anyagvizsgáló és mérő-berendezések a Polimertechnika Tanszék akkreditált laboratóriumában rendelkezésre állnak.
e.) A témához kapcsolódó elnyert pályázat: -
f.) Várható tudományos eredmények: Növelt rétegközi teherbírású hibrid nanokompozit anyag kifejlesztése ipari alkalmazásra, hatékony nanokompozit előállítási technológia kidolgozása.
g.) A témához kapcsolódó irodalom:
• Szebényi G., Romhány G.: Interlaminar fatigue crack growth behavior of MWCNT/carbon fiber reinforced hybrid composites monitored via newly developed acoustic emission method. Express Polymer Letters, 6, 572-580 (2012).
• Szebényi G., Romhány G., Vajna B., Czvikovszky T.: EB treatment of carbon nanotube-reinforced polymer composites. Journal of Radiation Physics and Chemistry, 81, 1383-1388 (2012).

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-10-19

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )