Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Tamás Bárány
Abroncs gumiőrlet értéknövelt újrahasznosítása mikrohullámú devulkanizációt követően

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
mechanical engineering
Géza Pattantyús-Ábrahám Doctoral School of Mechanical Engineering

Thesis supervisor: Tamás Bárány
Location of studies (in Hungarian): BME Polimertechnika Tanszék
Abbreviation of location of studies: PT


Description of the research topic:

a.) Előzmények: Az elhasznált gumiabroncsok reciklálása komoly kihívást jelent és igencsak aktuális napjainkban. Gazdasági és ökológiai szempontok arra utalnak, hogy a gumiabroncsot őrlet formájában célszerű újrahasznosítani magas nyersanyag- és a gyártáshoz befektetett energiamennyiség megőrzése végett. A GTR vulkanizálható kaucsukkeverékbe vagy hőre lágyuló polimerekbe való bevitele azonban a mechanikai tulajdonságok romlásával jár. A romlás mértéke annál nagyobb minél nagyobb a GTR átlagos szemcsemérete és adott rendszerbeli mennyisége. A technika jelenlegi állása szerint legcélszerűbb az a stratégia, amely a GTR felületi molekuláinak mozgékonyságát növeli. Az ilyen molekulák a mátrixéival hurkolódásra képesek, s ez jelentősen megnöveli a GTR szemcsék és a mátrix közötti adhéziót.
b.) A kutatás célja: A GTR mikrohullámú térben való kezelése, devulkanizációja, amellyel a GTR térhálójának C-S és S-S kötéseit megbontva lánchurkolódásra képes molekulák jöjjenek létre. A projekt célja kettős: i) kaucsukkeverékekben alkalmazható GTR mennyiségének növelése a tulajdonságok romlása nélkül, és ii) olyan GTR-tartalmú hőre lágyuló elasztomerek kifejlesztése, amelyek tulajdonság-együttes/költség tekintetében a jelenleg piacon lévőkkel versenyképesek lehetnek.
c.) Elvégzendő feladatok:
• Irodalmi áttekintés. Szakirodalmi és szabadalmi adatok feldolgozása, különös tekintettel a elasztomerek devulkanizációjára, mikrohullámú kezelésére (időigény: kb. 6 hónap).
• GTR mikrohullámú devulkanizációja. Adalékok, kaucsukok hatása a devulkanizációs folyamatra (időigény: kb. 8 hónap)
• Növelt GTR tartalmú termoplasztikus és térhálós elasztomerek fejlesztése. Próbatestek előállítása, mechanikai és morfológiai jellemzőinek vizsgálata. (időigény: kb. 22 hónap).
d.) Szükséges berendezések: A kutatómunkához szükséges technológiai, anyagvizsgáló és mérő-berendezések a Polimertechnika Tanszék akkreditált laboratóriumában rendelkezésre állnak.
e.) A témához kapcsolódó elnyert pályázat: -
f.) Várható tudományos eredmények: Növelt GTR tartalmú termoplasztikus és térhálós elasztomerek fejlesztése, morfológiája és mechanikai tulajdonságai közötti kapcsolat feltárása.
g.) A témához kapcsolódó irodalom:
• Karger-Kocsis J., Mészáros L., Bárány T.: Ground tyre rubber (GTR) in thermoplastics, thermosets, and rubbers, Journal of Materials Science, 48, 1-38 (2013).
• Mészáros L., Fejős M., Bárány T.: Mechanical properties of recycled LDPE/EVA/Ground tyre rubber blends: Effects of EVA content and postirradiation. Journal of Applied Polymer Science, 125, 512-519 (2012).
• Mészáros L., Tábi T., Kovács J. G., Bárány T.: The effect of EVA content on the processing parameters and the mechanical properties of LDPE/ground tyre rubber blends. Polymer Engineering and Science, 48, 868-874 (2008).

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-10-19

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )