Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
András Murai
A kommunikációs helyzet hatása az emlékezet társas szerveződésére

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Corvinus University of Budapest
media and communctions
Doctoral School of Social Communication

Thesis supervisor: András Murai
Location of studies (in Hungarian): BCE Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola
Abbreviation of location of studies: TKDI


Description of the research topic:

Feltételezzük, hogy a társas helyzetek jelentésalkotó hatással vannak a múlt megjelenítésére. A közösséget összetartó múlt többek között a személyes elbeszélések útján válik a közös tudás részévé. A személyes emlékek azonban a történet-elbeszélés során „alkalmazkodnak” a konkrét kommunikációs szituációhoz, és az interakcióban résztvevőkhöz. Az egyéni és a kollektív emlékezet viszonyának megértéséhez közelebb kerülünk, ha az emlékezési mechanizmusra, és annak reprezentálásra ható tényezőket dialógushelyzetekben vizsgáljuk, a szövegeket kvalitatív módszerekkel elemezzük.

Recommended language skills (in Hungarian): angol
Number of students who can be accepted: 30

Deadline for application: 2016-12-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )