Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Péter Bajomi-Lázár
Médiapolitika

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Corvinus University of Budapest
media and communctions
Doctoral School of Social Communication

Thesis supervisor: Péter Bajomi-Lázár
Location of studies (in Hungarian): BCE Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola
Abbreviation of location of studies: TKDI


Description of the research topic:

A médiapolitika interdiszciplináris tudományág, amely legalább a következő kutatási területeket foglalja magában: különböző országok és régiók média- és politikai rendszereinek empirikus-összehasonlító elemzése, a média és a politikai rendszerek egymásra gyakorolt hatásának, kovarianciáinak feltárása (például Siebert et al., Seymour-Ure, Hallin & Mancini), a médiapolitikai „jó gyakorlatokat” feltáró összehasonlító esettanulmányok (például Hutchison, Humphreys), a „jó médiáról”, a „jó újságírásról”, az ideális társadalmi nyilvánosságról alkotott normatív médiaelméletek (például Habermas, McQuail, Kunczik, Jakubowicz), az új médiának az újságírásra gyakorolt hatásait feltáró vizsgálatok (például Høyer, Deuze, Papacharissi), valamint a politikai kommunikáció és a társadalmi nyilvánosság összefüggéseit feltáró elemzések (például Boorstin, Mazzoleni). A médiapolitika határtudománya a médiajog is, amely azonban nem tartozik a választható témakörök közé.

Required language skills: 20
Recommended language skills (in Hungarian): angol

Deadline for application: 2016-12-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )