Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Kapcsolati hálózati elemzések

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Corvinus University of Budapest
media and communctions
Doctoral School of Social Communication

Thesis supervisor: Róbert Tardos
Location of studies (in Hungarian): BCE Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola
Abbreviation of location of studies: TKDI


Description of the research topic:

A kapcsolathálózati – vagy már közkeletű kifejezéssel network - megközelítés az elmúlt két-három évtizedben vált a társadalomkutatás gyorsan fejlődő területévé, amely mostanra kiterjedt nemzetközi intézményekkel (INSNA), folyóiratokkal (Social Networks, Connections), konferenciákkal (Sunbelt, ISA-, ESA-szekciók) rendelkezik, és amelynek hazai művelése is fellendült az elmúlt tíz-tizenöt évben (lásd minderről a http://www.insna.org/, illetve a http://www.socialnetwork.hu/ honlapokat; az előbbin egyebek közt a nemzetközileg legismertebb adatbázisok és speciális networkszoftverek – mint UCINET, Pajek stb – elérhetőségével, az utóbbin network könyvtárral és magyar nyelvű bevezető szakszótárral). Kifejezetten interdiszciplináris terület, melynek fejlődéséből – különböző időszakokban eltérő hangsúlyokkal – csaknem minden társadalomtudomány kivette részét; az elmúlt évtizedben már a természettudományok vették át a kezdeményezést egy önálló szaktudomány kifejlesztésére (Barabási és mások munkássága nyomán “network science” címszó alatt). A terület jelentős kommunikációs/diffúziós vonulattal is rendelkezik - tágabban vett előzményként Merton, Lazarsfeld, Katz, majd a networkszemlélet kifejezettebb körvonalazódása után mindenek előtt Evereett Rogers munkássága nyomán. Újabb lökést adott a digitális kommunikáció s a különböző online közösségek széles körű elterjedése. Wellman, Bearman és mások (egy tágabb keretben Harrison White is) fokozott figyelemmel tanulmányozzák, hogy az új kommunikációs technológiák, tartalmak és interaktív lehetőségek milyen hálózati kölcsönhatásokban formálják egymást és a társadalmi kommunikáció szélesebb intézmény- és kulturális-ideológiai rendszerét.

Recommended language skills (in Hungarian): angol
Number of students who can be accepted: 20

Deadline for application: 2016-12-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )