Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Zoltán Károly Siménfalvi
Rugóterhelésű biztonsági szelepek szimulációra és kísérleti vizsgálatokra alapozott fejlesztése

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Miskolc
mechanical engineering
István Sályi Doctoral School of Mechanical Engineering Sciences

Thesis supervisor: Zoltán Károly Siménfalvi
Location of studies (in Hungarian): Energetikai és Vegyipari Gépészeti Inrtézet
Abbreviation of location of studies: EVG


Description of the research topic:

A vegyiparban és a technológiailag hozzá kapcsolódó rokonipari ágakban a nyomástartó rendszerek, berendezések túlnyomás elleni védelme biztonsági, gazdasági, környezetvédelmi és technológiai szempontból is rendkívül fontos feladat. Rendellenes folyamatok következtében kialakuló káros nyomásnövekmény korlátozására – a folyamat jellegétől függően – különböző túlnyomáshatároló biztonsági szerelvényeket alkalmaznak, amelyeknek egyik legelterjedtebb típusa a biztonsági szelep, azon belül is a közvetlen rugóterhelésű biztonsági szelep.
A rugóterhelésű biztonsági szelepek fejlesztése során több tudományterület (mechanika, áramlástan, hőtan, biztonságtechnika, rendszertechnika, művelettan, méréstechnika) ismereteit kell alkalmazni. A biztonsági szelepek kiválasztását, méretezését, ellenőrzését érvényben lévő szabványok és előírások, gyártói ajánlások szabályozzák. A gyártók fejlesztéseiket nagyrészt kísérleti fejlesztésre alapozzák, természetesen a napjainkban elengedhetetlen szimulációs módszerekkel kiegészítve. A kutatási téma az elméleti és kísérleti fejlesztés olyan mértékű szinergiájának alkalmazását célozza meg, amellyel a biztonsági szelepek fejlesztését elősegítő rendkívül költséges és időigényes kísérleti vizsgálatok száma csökkenthető, konstrukciók geometriája optimalizálható.

Elvégzendő feladatok:
 A vonatkozó előírásrendszer, szakirodalom áttekintése, összehasonlítása. A szakirodalom többsége angol nyelvű, ezért előnyt jelent, ha a jelölt szakmai szintű angol nyelvtudással rendelkezik.
 Mechanikai modell és mozgásegyenlet felírása, az eddigi publikációk és szakirodalmi előzmények ismertében korrekciója. Mozgásegyenlet vizsgálni kívánt paramétereinek azonosítása.
 A szeleptányérra ható, átáramlásból származó erőhatások szimulációs (CFD) és kísérleti vizsgálata, az elméleti modell validálása. Az erőhatások mechanikai modell megoldásához alkalmas formájának előállítása.
 Stacionér állapotú, szelepszerkezetre ható átáramlásból származó erőhatások, azokból azonosítható reakcióerő szimulációs (CFD) és kísérleti vizsgálata, az elméleti modell validálása. A kapott eredmények összehasonlítása a nemzetközi szabványok, szelepgyártók számítási összefüggéseivel.
 A CFD szimulációs modell eredményeinek felhasználásával a mechanikai modell megoldása, kísérleti igazolása instacionér és stacionér üzemállapotban. Áramlástani és mechanikai kapcsolt szimulációk elvégzése.
 A kísérletekkel igazolt modellek alkalmazásával a szelepkonstrukció geometriai paramétereinek optimálása.
 A mérnöki gyakorlatban alkalmazható, a biztonsági szelepek fejlesztésével, vizsgálatával, méretezésével kapcsolatos javaslatok kidolgozása.
A téma ipari háttere:
Az Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézetében több évtizede folynak kutatások biztonsági szelepek fejlesztése, vizsgálata területén, a téma szerepel az intézeti fókuszterületek között. A szakterület intézet és a MOL Petrolkémia közötti több évtizedes együttműködése kapcsán is releváns, mivel Tiszaújvárosban 1981 óta üzemel egy biztonsági szerelvény vizsgáló laboratórium, ahol Magyarországon egyedülállóan a nyomástartó rendszerek biztonsági szerelvényeinek kutatási, fejlesztési és minősítő vizsgálataival foglalkoznak. Ezen kívül az intézet szervezetén belül működő Vegyipari biztonságtechnikai Laboratórium jelenti a tervezett kutatások kísérleti hátterét. Az intézetben az utóbbi években jelentős beruházások történtek a tématerület tudományos kutatása érdekében (mérő-adatgyűjtő rendszerek beszerzése, labor infrastruktúra fejlesztése, áramlástani és mechanikai szimulációs szoftverek pl. Sc-Tetra, Ansys, Adina).

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2023-06-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )