Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Róbert Halmosi
A myocardialis remodellingben szerepet játszó jelátviteli faktorok vizsgálata in vitro és izolált szívperfúziós modellben

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pécs
clinical medicine
Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Róbert Halmosi
co-supervisor: László Deres
Location of studies (in Hungarian): PTE ÁOK Pécs, Szigeti u. 12.
Abbreviation of location of studies: ÁOK


Description of the research topic:

Tanulmányozzuk, hogy a krónikus stressz hatására bekövetkező myocardium átépülésben szerepet játszó főbb jelátviteli faktorok (MAP-kináz rendszer, PI3K–Akt-1, Jak/STAT, ...) aktivitásának befolyásolása milyen hatással bír az oxidatív sejtkárosodás kialakulásával szemben. Munkánk során a fenti faktorok gátlószereit adva vizsgáljuk a sejtek oxidatív károsító noxákkal (hidrogén-peroxid, ischaemia-reoxigenizáció) szembeni védekezőképességének változását cardiomyocyta sejtkultúrán. Emellett izolált szívperfúziós kísérletek során vizsgáljuk a fenti faktorok modulálásának hatását a myocardium energia metabolizmusára, a szív funkcionális teljesítményére, a kialakuló infarktus nagyságára, illetve az oxidatív sejtkárosodás egyéb markereire. A fenti kísérletek során nyert sejt-, illetve szövetminták Western-blot analízisével vizsgálni kívánjuk a többi jelátviteli út foszforiláltsági szintjének változásait. Az intracelluláris jelátviteli folyamatok elemzése az említett oxidatív stressz modellekben a remodelling folyamatának eddig még feltáratlan aspektusait világíthatja meg.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2023-05-19

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )