Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Csaba Lentner
Az önkormányzati alrendszer és a közszolgáltatást végző (állami és önkormányzati) közüzemi vállalatok jogi szabályozása, pénzügyi stabilizációjának egyes kérdései

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Károli Gáspár University of the Reformed Church, Budapest
law
Doctoral School of Law and Political Sciences

Thesis supervisor: Csaba Lentner
Location of studies (in Hungarian): magyar
Abbreviation of location of studies: KREÁJ


Description of the research topic:

Az önkormányzati alrendszer a rendszerváltozást követően lényeges változáson ment keresztül, ám az utóbbi tíz évben bekövetkezett pénzügyi konszolidációja, feladatcentralizációja, s az erősebb központi költségvetés általi befolyásolása a témát izgalmas kutatási területté tette. A kutatás az önkormányzatok és a közigazgatási területükön közszolgáltatási tevékenységet végző (állami és önkormányzati tulajdonú) közüzemi vállalatok elemzését öleli fel (akár külön-külön is egy PhD kutatási területként kezelve). A jogi szabályozás áttekintése, s a gazdasági adatokban megjelenő hatékonyság elemzése azt fókuszálja, hogy az önkormányzati működés, illetve a közüzemek általi közszolgáltatások folyamatossága mennyiben biztosított, s a továbbfejlesztésnek milyen jogi és gazdasági-módszertani elemei lehetnek a jövőben.
A kutatás a jogi és gazdasági vetület együttes, koherens elemzésére épül. A kutatás kiterjedhet a magyar önkormányzatok finanszírozásának nemzetközi összehasonlító elemzésére, s az alkalmazott területi közszolgáltatási gyakorlat külföldi példákkal való összevetésére is, jogi és gazdasági vonatkozásokkal vegyítve. A kutatás központi eleme e két vizsgálati kör (akár külön-külön is kezelve) a fenntarthatóság, a going concern megfelelősséggel való összevetése, vagyis a folyamatos működés vizsgálata jogi szabályozás és gazdálkodási módszertan által. Lehetséges PhD dolgozati témák például: A magyar önkormányzatok finanszírozásának jogi vetületei – nemzetközi példákkal összevetve. A települések közszolgáltatás szervezésének egyes aspektusai. A helyi adórendszer átalakulása és hatáselemzése a Covid-19 hatására. A közüzemi vállalatok működés fenntartásának jogi-szabályozási, ellenőrzési és a gazdálkodási elemezése – nemzetközi példákkal összevetve. Az önkormányzatok pénzügyi konszolidációjának elemzése. A COVID-19 járvány hatása az önkormányzatok működésére. A COVID-19 járvány hatása a közüzemi közszolgáltatások vitelére, s a válságkezelés során alkalmazott joggyakorlat elemzése. A kutatás azoknak ajánlható, akik a lokális államháztartási alrendszer és/vagy a közüzemi szolgáltatások hatékonysági kérdései iránt érdeklődést tanúsítanak.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2023-06-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )