Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Márta Péntek
A betegségekkel összefüggő életminőség-változások vizsgálata, a betegségteher egyéni és társadalmi szintű hatásainak elemzése, különös tekintettel a krónikus bőrgyógyásza

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Károly Rácz Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Márta Péntek
Location of studies (in Hungarian): Budapesti Corvinus Egyetem
Abbreviation of location of studies: BCE


Description of the research topic:

Az életminőség mérés jelentősége

A betegségek, a különböző egészség-károsodások jelentősen befolyásolják a betegek életvitelét, rontják az életminőséget. A krónikus fájdalom, a megváltozott önkép, a károsodott funkcionális képességek csökkentik a munkaképességet, a mindennapi tevékenységek elvégzését, az önellátást. A következményes hangulati élet zavarok további komplex problémákhoz vezetnek.
Az életminőség mérése klinikai és gazdasági szempontból egyaránt jelentős. A beteg szubjektív szükségleteinek és a beavatkozások hatásosságának komplex vizsgálatával segíti a napi klinikai gyógyító tevékenységet, a beteg-gondozás során elért változások objektivizálását. A gyógyszerkutatásban, klinikai gyógyszervizsgálatokban az életminőség kimenetelek egyre nagyobb teret nyernek, mert a különböző beavatkozásokkal elérhető egészségnyereség a megnyerhető életévek és az életminőségben bekövetkező változások együtteséből adódik.
Az életminőség mérése számszerűsített adatot nyújt, objektivizálja az egészséggel összefüggő életminőség szubjektív percepcióját egyéni és csoport szinten, megkönnyítve ezáltal bizonyos beavatkozások közötti választást. Az eredmények egészség-gazdaságtani alkalmazhatóságuk révén előkészítik az egészségpolitikai döntéshozatalokat.
Az életminőség mérése társadalmasítja a biológiai orvoslást, általa hatékonyabbá tehetőek az egészségügyi rendszerek és objektívebbé, átláthatóbbá a makro- és mikroszintű egészségügyi döntések.
Klinikai relevancia

Hazánkban jelenleg kevés adat áll rendelkezésre a különböző betegségek életminőségre gyakorolt hatásáról, a betegséggel összefüggő egyéni és társadalmi terhekről. Ezek hiányában nem kalkulálható a beavatkozásoktól várható egészség-nyereség sem a mindennapi betegellátás során, sem populációs szinten. A nemzetközi eredmények adaptálásához ország-specifikus adatokra van szükség a különböző életminőség, munkaképesség és betegség-költség mérések hazai helyzetéről, a nemzetközi eredmények magyarországi alkalmazhatóságáról.

Életminőség bőrgyógyászati betegségekben
A bőrgyógyászat területén a biológiai terápiák megjelenésével különösen jelentőssé vált a betegséggel összefüggő életminőség változások kutatása. A géntechnológiával készülő biológiai gyógyszerek a korábbi terápiás lehetőségeknél jelentősen hatékonyabbak, de magasabb a kockázatuk is és jóval magasabb költséggel járnak. Ezért különösen fontos az életminőség-paraméterek figyelembevételével a célpopuláció meghatározása, a klinikai vizsgálatok hazai gyakorlatra történő adaptálásához, a várható egészség-nyereség becsléséhez a magyarországi páciensek betegséggel összefüggő életminőség jellemzőinek ismerete. A magasabb gyógyszerköltség miatt a beavatkozások egészség-gazdaságtani relevanciája is jelentős. A már törzskönyvezésre került gyógyszerek mellett további új szerek megjelenése is várható számos bőrgyógyászati betegségben (Psoriasis, Scleroderma, Systemas Lupus Erythematosus, Arthritis Psoriatica, vaszkulitiszek), és várható a bőrgyógyászati onkológia (melanoma) területén is további előrelépés, ezért a probléma népegészségügyi jelentősége és az ezirányú kutatások fontossága is nőni fog. Ezt több fejlett ország tapasztalatai is alátámasztják.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2021-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )