Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
József Ongrádi
MIKROBÁK MINT KÓROKOZÓK, KOFAKTOROK ÉS OPPORTUNISTA FERTŐZÉSEK RETROVÍRUS FERTŐZÉSEKBEN

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Károly Rácz Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: József Ongrádi
Location of studies (in Hungarian): Semmelwesi Egyetem, Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Az utóbbi években a nemi betegségek jelentősége növekszik, és több, eddig ismeretlen etiológiájú bőrbetegség kiváltó vírusát fedezték fel. A szervezetben lappangó vagy társ-fertőzést okozó vírusok jelentősen módosíthatják a betegségek lefolyását, ugyanazon mikroba pedig a szervezet adottságaitól függően más betegségeket okozhat. Ezeknek a folyamatoknak a molekuláris és immunpathomechanizmusa nem ismeretes, a kutatásokat gátolja a megfelelő modellek hiánya is. Jelen program célja a retrovírus fertőzések progresszióját módosító heterológ vírusfertőzések, biológiai és kémiai anyagok kölcsönhatásának vizsgálata immun-szuppresszált állapotokban és az onkogenezisben, ezen folyamatok szabályozásának megértése és a vírusok gátlása a transzkripció szintjén. Korábban felmértük a dermato-venerológiai, onkológiai, neurológiai, pediátriai gyakorlatban fontos humán herpesvírus (HHV) 6A, 6B és 7 hazai epidemiológiáját, a humán immundeficiencia vírus (HIV) aktiválásában, Hodgkin és nem-Hodgkin lymphomában, sclerosis multiplexben, pityriasis roseában, kesztyű-zokni betegségben játszott szerepüket, meghatároztuk a betegségek kiváltásában közrejátszó cytokin termelésüket in vitro. Vizsgáltuk latens és onkogén emberi adenovírusok oki szerepét urológiai daganatok progresszióját elősegítő immunszuppresszió létrehozásában, ezen vírusok valamint a HSV-1 által indukált mediátorok phagocytosist gátló hatását. Adenovírusoknak az AIDS progresszióját segítő hatását macska modellben tanulmányoztuk, s elsőként izoláltunk macskából adenovírust (FeAdV), melynek fiber és hexon génjét szekvenáltuk. Egér AIDS modellben a marihuána immunszuppresszív hatását vizsgáltuk. HIV-fertőzés, herpes genitálist okozó HSV-1 és 2 fertőzés, ill. a veszettség modellvírusának szaporodását gátló és immunmoduláns anyagok hatását is tanulmányoztuk.
Célkitűzések
1.HHV-6/7-retrovírusok kölcsönhatása. Célunk a HIV-fertőzöttekben, lymphomás betegekben a HIV és a HHV-6/7, sclerosis multiplexben humán endogén retrovírusok (HERV) és a HHV-6/7 génexpressziójának vizsgálata a célszervekben és az immunsejtjekben, a HERV gógyszeres gátlása Elsősorban a HHV-6/7 transzaktivátor valamint a virális G-protein-kapcsolt receptor (vGPCR) gének és a HIV- LTR gén, valamint együttes hatásukra cytokinek, kemokinek, receptoraik, interferon reguláló faktorok (IRF), apoptosis, „cancer pathway finder” sorozatok expresszióját mérjük részben betegektől nyert mintákban, részben ezen gének ko-transzfekcióját követően in vitro. Megkíséreljük macskákból, sertésből, egérből a HHV-homológ bétaherpesvírus kimutatását és izolálását, hogy a macska AIDS vírusával (FIV) való együtthatását in vivo lehessen tanulmányozni. Nemi betegségként terjedő, méhnyakrákot okozó humán papillomavírusok, a HHV-6/7 és a HERV transzaktiváló kölcsönhatásait is szándékozunk tanulmányozni, a HERV aktiválódás lehetséges gátlása céljából.
2. Adenovírus és retrovírus kölcsönhatása. Szekvenáljuk az első FeAdV izolátum teljes genomját, biológiai és molekuláris tulajdonságait jellemezzük. További izolátumokkal diagnosztikum fejlesztést kezdünk. Macskák ill. in vitro szeparált fehérvérsejtjeik FIV és FeAdV természetes és mesterséges együttes fertőzését követően vizsgáljuk az AIDS klinikai lefolyását, celluláris és molekuláris paramétereit, meghatározzuk a kulcsfontosságú cytokinek, kemokinek, ezek receptorai, IRF-k, apoptosis, „cancer pathway” sorozatok génexpresszióját. Macska-AIDS modellben in vitro és in vivo, HIV fertőzött sejtekben in vitro a marijuana, egy korábban általunk vizsgált nem-nukleozid reverz transzkriptáz gátló és egy immunmoduláns anyagnak a HIV, FIV és a fenti paraméterekre kifejtett hatását mérjük, későbbi lehetséges klinikai alkalmazás céljából.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2021-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )