Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Craniofacialis fejlődésbiológiai és klinikai vonatkozásai

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Károly Rácz Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Krisztián Nagy
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A kutatási téma mindazokat az elméleti és gyakorlati vizsgálatokat igyekszik magában foglalni, melyek a fej-nyak régió normális és patológiás fejlődésének vizsgálatára (klinikai, szövettani, molekuláris, genetikai, képalkotó vizsgálatok), illetve a fej-nyaki régió fejlődési rendellenességeinek kezelési lehetőségeire és azok eredményességére (innovatív műtéttechnikák, utánkövetéses vizsgálatok, EBM) irányulnak.
A kutatások hátterét a Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekgyógyászai Klinikája adja, az Orálbiológiai Tanszékkel, az Alkalmazott és Klinikai Anatómiai Laboratóriummal (Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet) és a Bruges Cleft and Craniofacial Centre-rel (AZ Sint Jan, Brugge, Belgium) kooperációban. A következő konkrét kutatásokat tervezzük:


1). Az irányított orr- és állcsontfejlődés (Presurgical Nasoalveolar Molding) patológia-specifikus alkalmazása. Ajak-szájpadhasadékos páciensek esetén, újszülött korban, multidiszciplináris orvosi feladat az irányított orr- és állcsontfejlődés megvalósítása, majd a prepubertális időszakban a maxilla ortopédiai protrakciója. Míg ez utóbbira kiforrottak a konzervatív kezelések, a PNAM és a csont-elhorgonyzású maxilla protrakció (BAMP), vagy a sebészileg támogatott maxilla protrakció, viszonylag új kezelési eljárások. Ezeknek az eljárásoknak hatékonyságát, az arc posztnatális fejlődésére gyakorolt hatását, a sebészi megterhelés mértékét tervezzük vizsgálni prospektív módon, klinikai, szövettani, molekuláris és radiológiai módszerekkel. Külön szempont, hogy az irányított orr- és állcsontfejlődés gyakorlati, az egyes ajak- és szájpadhasadék típusoknak megfelelő kezelési rendjét kidolgozzuk.
2). Natural head posture (NHP) változása skeletális arcdeformitások műtéti kezelése során. Mind az állcsont-ortopédiai, a sebészi-ortopédiai kezelések, mind pedig a felnőttkori ortognát műtétek tervezésénél fontos, a kezelést befolyásoló jellemző az úgynevezett természetes fejtartás (Natural Head Posture). Míg az intracranialis referencia vonalak (mint a Sella-Nasion és a Frankfurti horizontális vonalak) félrevezetők lehetnek a koponya saggitalis síkban való elhelyezkedésének meghatározásánál, addig a NHP jól standardizált módon reprodukálható, és objektív képet nyújt a természetes fejtartást illetően. Továbbiakban vizsgálni kívánjuk, hogy a különféle ortognát műtéteket követően a megváltozott izom-egyensúllyal változik-e a természetes fejtartás (NHP).

3). Az ajak- és szájpadhasadékos betegek elsődleges és másodlagos műtéti kezeléseinek fejlesztése (robot-asszisztált sebészet).
 A sebészeti ellátás fejlődése együtt jár az innovatív eljárások bevezetésével a klinikai gyakorlatban. A robot-asszisztált sebészet évek óta bizonyítja előnyeit az urológia, a nőgyógyászat és a fej-nyak sebészet terén. Az új sebészeti technika fő előnyei közé tartozik a jó megvilágítás, a nehezen elérhető anatómiai területek minimálisan invazív feltárása és az ottani, 360°-os, szabad sebészi mozgások biztosítása, valamint a tremor-mentes beavatkozás lehetősége. Ezek a jellemzők alkalmassá teszik a sebészi robotot arra, hogy az archasadékok sebészetében használjuk. A gyakorlati előnyök és korlátok meghatározására a brugge-i Archasadék- és Craniofacialis Sebészeti Központban van lehetőség, ahol 6 hónapos anatómiai előkészítő tanulmányok és cadaver műtétek után, 5 esetben alkalmaztuk a világon elsőként a Da Vinci® sebészi robotot a szájpad-hasadék elsődleges és másodlagos ellátásában. Célunk a robottechnika alkalmazhatóságának vizsgálata, a szájpad- és garatplasztikák, illetve a beszédjavító műtétek klinikai eredményeinek kritikus elemzése (foniátriai vizsgálatok) alapján.

4). Az ajak- és szájpadhasadékos betegek arcán a lágyrészek (ajak, orr) és a szkeletáis bázis fejlődésének (apertura piriformis) analízise. Az archasadékos betegek arcközepének anatómiája rendellenes, melynek pontos ismerete a műtéti beavatkozások alapfeltétele. Az egyik legösszetettebb anatómiájú, és a klinikai gyakorlatban legnagyobb gondot okozó terület az orralap, az orrszárny és az apertura piriformis területe. A CT/MRI képalkotó eljárások és a Brainlab® navigációs szoftver adnak lehetőségei az apertura piriformis és az orrszárny leképzésére archasadékos betegek esetében. Célunk az orrszárny felépítésének és tapadásának, az apertura piriformis anatómiájának, valamint a cartilago alaris anatómiájának vizsgálata, ajak- és állcsonthasadék esetén. A Brainlab® szoftver segítségével a gnathoschisis csontdefektusa vizualizáható és a csontdefektus leképezhető 3D-ben, sztereolithográfia segítségével. A sztereolithigráfiás modell alapján vett kortikospongiózus csontgraft klinikai alkalmazási lehetőségeit tervezzük vizsgálni.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2021-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )