Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A fogfejlődésben szerepet játszó sejtek funkcionális jellemzése

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Károly Rácz Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: László Köles
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A fogfejlődésben szerepet játszó sejtek közül elsősorban a fogzománc képzésében alapvető fontossággal bíró ameloblastok elektrofiziológiai tanulmányozását és funkcionális jellemzését tűztük ki célul. Az ameloblasztok elektrolitokat transzportáló epitélsejtek. Bár szekrétumuk nagyon eltérő, mégis számos hasonlóságot mutatnak a pankreász, nyálmirigyek vagy vese iontranszportot folytató epitéliumaival. Emellett az ameloblasztok felelnek a hidroxi-apatit építőköveinek, a kalcium és foszfát ionoknak a mineralizációs térbe juttatásáért is. A zománc többlépéses epitél szekréció eredményeként jön létre. Először, a "szekréciós" ameloblasztok kialakítják a zománc réteg teljes vastagságát, melynek ásványianyag-tartalma azonban nagyon alacsony. Majd „érett” ameloblasztokká differenciálódnak, melyek miközben eltávolítják a szerves mátrixot a zománcból annak helyét hidroxi-apatit kristályokkal töltik ki, ezáltal hozva létre az emlős szervezetben található legkeményebb, legmineralizáltabb struktúrát. Az amelogenezis folyamatának feltérképezése számos kutatás fókuszában áll, azonban ezek szinte kizárólag ultrastrukturális, immunhisztokémiai és génexpressziós vizsgálatokat, valamint génkiütött egér modelleket alkalmaznak. Nem állnak rendelkezésre funkcionális adatok, amelyek a feltételezett molekuláris mechanizmusokat alátámasztanák.
Célunk, hogy meghatározzuk az érett ameloblasztokon található iontranszporterek/csatornák közül melyek vesznek részt a mineralizációban, külön figyelmet szentelve annak a pH regulációs mechanizmusnak, mely neutralizálni képes a hidroxi-apatit kristályok képződése során felszabaduló nagy mennyiségű protont.
Modellként elsősorban patkány metszőfogból izolált primér ameloblasztokat illetve HAT-7 ameloblaszt sejtvonalat tervezünk alkalmazni.
Vizsgálataink kiemelt céljai:
- Polarizált egysejtrétegeket és izolált sejtpreparátumokat hozunk létre HAT-7 sejtekből és patkány primér ameloblasztokból, melyek alkalmasak funkcionális elektrolittranszport mérésekhez sejt- és molekuláris szinten.
- Jellemezzük az ioncsatornák és elektrogén transzporterek által létrejövő Cl-, K+ and Ca2+ áramokat mind HAT-7 sejteken, mind primér ameloblasztokon, patch clamp technika segítségével.
- Receptor agonisták/antagonisták, valamint szignál útvonalak aktivátorai/inhibítorai segítségével azonosítjuk a transzport szabályozásáért felelős receptorokat és jelátviteli útvonalakat patch clamp technika segítségével.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2021-05-31


2021. V. 01.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2021. május 21-én 10.00 órakor kerül sor.

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )