Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A retinális ganglionsejt-apoptózis klinikai – biológiai – képalkotásos vizsgálata glaucomában

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Károly Rácz Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Gábor Holló
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

(glaucomás struktúrakárosodás-mérés, a retinális struktúra-funkció összefüggés tanulmányozása, a retinális ganglionsejt-apoptózis okozta progresszió mérése)
Háttér:

A glaucoma a retinális ganglionsejtek progresszív apoptózisával definiált szembetegség, a vakság egyik leggyakoribb oka. Klinikailag a retinális ganglionsejtek pusztulása közvetlenül nem mutatható ki, ehelyett a betegséget a látóidegfő (papilla nervi optici) típusos progresszív glaucomás károsodásával, a statikus küszöbperimetriával meghatározott látótér típusos károsodásával definiálják. A témában meghirdetett kutatás a konvencionális klinikai vizsgálómódszerektől eltérően a retinális ganglionsejtek axonjait kitöltő organellumok mennyiségének és strukturált elhelyezkedésének nem invazív klinikai mérésén alapul. Ezen a módon a betegség kialakulása, kezelés melletti stabilitása vagy akár minimális progressziója a betegség lényegén keresztül, azaz a ganglionsejtek mennyiségének és működőképességének direkt mérésével tanulmányozható.

Alapmetodika:

A mérés scanning lézer polarimetriával történik. E módszer lényege, hogy a peripapillaris retinára vetített polarizált lézerfény terjedési sebességét a lassú terjedés síkjában a ganglionsejtek axonjai csökkentik, a csökkenés mértéke (retardáció) linearisan arányos az axonréteg vastagságával. Ezt a szoftver képpontonként számítja ki, és számos kutatásra valamint klinikai alkalmazásra szolgáló paramétert szolgáltat. Az általunk használt berendezés, a GDx-VCC és a kereskedelmi forgalomban még nem elérhető, részben általunk validált GDx-ECC, a retinális leképezés csúcstechnikáját képviselik. Kutatásunk részben keresztmetszeti (képminőség tökéletesítés, tömeges betegszűrésre való módosítások), részben longitudinális.

Kiegészítő metodikák:

Mind a keresztmetszeti, mind a longitudinális vizsgálatok során alkalmazunk funkcionális standard és szelektív teszteket, valamint egyéb, összehasonlító morfometriai vizsgálatokat. Egyes vonatkozásokban biokémiai módszereket is alkalmazunk a betegség-altípusok illetve a progresszió tényezőinek jellemzésére.

Alkalmazási lehetőség:

1) Glaucoma: klinikai diagnosztika, a gyógyítás eredményességének finom longitudinális értékelése
2) A leképezés fejlesztése, a polarimetria viszonya más morfológiai és funkcionális tesztek értékeihez
3) Neuroprotekció klinikai értékének kimutatása, követése
4) A glaucomás károsodásban lévő, de még apoptózisba nem került ganglionsejtek állapot-fluktuációjának mérése, túlélésük elősegítése

Eddigi kutatási sikerek:

A kutatási téma egy már több mint 10 éves kutatási munka része, nemzetközileg élenjáró kutatást képvisel. Az eredményekből nagyszámú, vezető folyóiratokban megjelent, jól idézett közlemény, könyvrészlet, egy MTA Doktora cím, három PhD fokozat, több első díjas ill. OTDK és TDK munka született.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2021-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )