Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A szülői egészségműveltség vizsgálata egészséges és juvenilis idiopathiás arthritises gyermekek családjában

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Károly Rácz Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Tamás Constantin
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Irodalmi háttér: Évszázadok óta tapasztalt jelenség, hogy az emberek egészségügyi ismeretei befolyásolják az egészségi állapotukat. Ezek a készségek korábban nem voltak pontosan körülírva. Az elmúlt évtizedekben az Amerikai Egyesült Államokból indultak el azok a kutatások, amelyek ezeket a kérdéseket kívánták vizsgálni. A health literacynak (magyarul egészségműveltség) nevezett fogalom széleskörű vizsgálata azt méri fel, milyen egyéni különbségek vannak az egészségügyi szövegek megértésében, egészségügyi helyzetekben való „közlekedésben”, az egészségügyi személyzettel való kommunikáció sikerességében, a rendelkezésre álló és a megszerzett információk alapján az egyén mennyire képes a saját és környezete szempontjából jó döntéseket hozni. A gyermekek egészségi ellátása speciális feladatot jelent a szülőknek: a fogantatás (tervezésé)től kezdve folyamatosan, rendszeresen információt kell szerezni és döntéseket kell hozni. Ráadásul ezen döntési utak nem csak a gyermek egészségét befolyásolják, de példaként a gyermek saját egészségműveltségének alapját is képezik.
A JIA prognózisa az utóbbi évtizedekben számottevően javult, ennek ellenére továbbra is hosszú távú hatással lehet a mindennapi életre. A prognózis teljes értékeléséhez nélkülözhetetlen a betegség szélesebb körű hatásainak vizsgálata. JIA-s betegek esetén jól ismert, hogy a betegség biológiai lefolyása mellett több faktor is befolyásolja a betegek életminőségét. A két szülő is különbözőképpen ítélheti meg a gyermek tüneteit, illetve a szülők és a kezelőorvos véleménye sem feltétlenül azonos, de fontos tényező a gondozók pszichés hozzáállása is. Diabeteses, illetve asthmás gyermekek esetében a szülők ismeretei a betegségről befolyásolják a betegség lefolyását. JIA-ban a gyógyszerekkel kapcsolatos szülői tudás állt eddig a kutatói figyelem középpontjában. Felnőtt rheumatoid arthritises betegekben meggyőző korrelációt találtak az egészségügyi ismeretek és a beteg funkcionális státusza között.

A vizsgálat célja:
A szülői egészségműveltség vizsgálata JIA-ban: összehasonlítás az egészséges szülőkével, a szülők ismeretei és a JIA altípusa, valamint a betegség klinikai jellemzői közötti kapcsolat felmérése, illetve szülői ismeretek hiányosságainak megtalálása és edukációs anyag kidolgozása.
Célkitűzések:
Kutatásunk célja felmérni a magyar szülők és gyermekegészségügyi ellátók szülői egészségműveltséggel kapcsolatos tapasztalatait, megalkotni a szülői egészségműveltség kulturálisan adaptált definícióját, körülírni azokat a témákat, feladattípusokat, amelyek vizsgálatával körültekintően vizsgálható.
Második lépésként létre kívánunk hozni egy kérdőívet, amelynek segítségével a szülői egészségműveltség vizsgálható. Elemezni kívánjuk azokat a demográfiai faktorokat, amelyek befolyásolják az adott szülő egészségműveltségét. Meg kívánjuk nevezni azokat a témákat és problématípusokat, amelyekben a magyar szülők egészségműveltsége hiányokat mutat, illetve meg kívánjuk határozni azokat a szubpopulációkat, ahol a szülői egészségműveltség nemmegfelelősége a gyermek egészségét veszélyeztetheti. A (szülői) egészségműveltség egyéni evolúciójának elemzésével meg kívánjuk találni azokat a pontokat, ahol a jövő generációk egészségműveltsége leginkább befolyásolható.
Harmadik lépésként egy betegcsoport (JIA-s gyermekek) és szüleinek vizsgálatával vizsgálni szeretnénk a szülői egészségműveltség és a gyermek egészségi állapotának kapcsolatát.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2021-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )