Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Márta Zsuzsanna Pintér
A magyarországi iskolák története a 16-18. században

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Eszterházy Károly University of Applied Sciences, Eger
educational sciences
Doctoral School of Education

Thesis supervisor: Márta Zsuzsanna Pintér
Location of studies (in Hungarian): EKE Eger
Abbreviation of location of studies: EKE


Description of the research topic:

A magyarországi iskolatörténet a legjobban feldolgozott kutatási területek közé tartozik, azonban még ma is vannak olyan források, amelyekre nem jutott eddig figyelem. Az egyházi és városi levéltárakban található Historia Domusok, számadáskönyvek, jegyzőkönyvek, kéziratos anyagok segítségével még nagyon sok adattal egészíthetjük ki Mészáros István hatalmas anyaggyűjtését. A rendelkezésre álló adatbázisok segítségével fel lehet kutatni a mai iskolák elődjeinek történetét, egy-egy régió iskolahálózatát, vagy egy szerzetesrend vagy felekezet oktatási-iskolépítési koncepcióját, tanítási elveit is. Érdekes kutatásokat lehet folytatni az egyes tantárgyak vagy témakörök iskolai oktatásának történetéről is. Figyelemre tarthat számot a 16-18. századi tankönyvek vagy pedagógiai munkák anyaga is. A magyarországi iskolatörténet fontos része a leánynevelő intézetek története, ezeknek az intézményeknek a bemutatása is hiányzik még a magyar közoktatás paradigmájából. A tantárgyi kérdések mellett irányulhat a kutatás az egyes iskolákban működő diáktársaságok, vallásos vagy kulturális egyesületek történetére és a diákok szabadidős tevékenységének vizsgálatára is.


Deadline for application: 2021-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )