Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Ferenc Szabó
Algoritmusok fejlesztése fröccsöntésszimulációs alkalmazásokhoz

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
mechanical engineering
Géza Pattantyús-Ábrahám Doctoral School of Mechanical Engineering

Thesis supervisor: Ferenc Szabó
Location of studies (in Hungarian): Polimertechnika Tanszék 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., T épület 205. .
Abbreviation of location of studies: PT


Description of the research topic:

a.) Előzmények: Napjainkban egyre elterjedtebben alkalmazzák a fröccsöntési technológia számítógépes szimulációját számos előnye miatt a terméktervezés, szerszámtervezés és technológiai tervezés során. A modellezési módszerekkel szemben támasztott elvárások növekedése és a technológiai újítások folyamatos fejlesztéseket igényelnek az alkalmazott leírási módszerek és anyagmodellek területén. A jelenleg rendelkezésre álló modellek gyakran nem írják le megfelelő pontossággal a valóságban zajló folyamatokat az alkalmazott egyszerűsítések és elhanyagolások miatt.
b.) A kutatás célja: A fröccsöntési technológia számítógépes modellezése során jelenleg alkalmazott numerikus modellek felülvizsgálata és továbbfejlesztése. A rendelkezésre álló modellek pontosságának javítása az eddig elhanyagolt hatások figyelembevételével.
c.) Elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:
• Szakirodalmi áttekintés. A hőre lágyuló polimerek fröccsöntésének szimulációja során alkalmazott modellek áttekintése. A fröccsöntési technológia során zajló fizikai és kémiai változások, illetve azok anyagtudományi hátterének feltárása. (időigény: kb. 12 hónap)
• A fröccsöntés során zajló folyamatok vizsgálata valós körülmények között és számítógépes szimuláció segítségével. Az eltérések hátterében álló tényezők feltárása, pontosított modellek alkotása és tesztelése. (időigény: kb. 20 hónap)
• A megalkotott új modellek szimulációs környezetbe illesztése, tesztelése, visszacsatolás az eredmények segítségével. Az eredmények alapján tézispontok megfogalmazása, az értekezés elkészítése. (időigény: kb. 16 hónap)
d.) A szükséges berendezések: A kutatómunkához szükséges számítástechnikai háttér, technológiai, anyagvizsgáló és mérőberendezések a Polimertechnika Tanszék akkreditált laboratóriumában rendelkezésre állnak.
e.) Várható tudományos eredmények: Pontosabb, a valós folyamatokat jobban leíró matematikai modellek megfogalmazása. Fejletteb anyagmodellek, amelyek segítségével korábban elhanyagolt hatások is figyelembe vehetők.
f.) Irodalom:
• Zink B., Szabó F., Hatos I., Suplicz A., Kovács N. K., Hargitai H., Tábi T., Kovács J. G.: Enhanced Injection Molding Simulation of Advanced Injection Molds. Polymers, 9, 77 (2017)
• Fris D. R., Szabó F.: Modelling of segregation during injection moulding. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 903 (2020)

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2021-03-23

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )