Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Erzsébet Pálfi
Disease Specific Nutrition Therapy and Communication Method (Research in Clinical Dietetics)

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
general health sciences
Doctoral School of Pathological Sciences

Thesis supervisor: Erzsébet Pálfi
Location of studies (in Hungarian): SE ETK Táplálkozástudományi és Dietetikai Tanszék
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A BETEGSÉG SPECIFIKUS TÁPLÁLÁSTERÁPIA ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁI, MINT KIEMELT GYÓGYTÉNYEZŐ - TERÁPIÁS DIETETIKAI KUTATÁSOK)

Témafelvetés indokoltsága:
A dietetika olyan interdiszciplináris és alkalmazott táplálkozástudomány, amely a betegség által előidézett anyagcsere-folyamatokat vizsgálja és a dietetika alapelveit, főbb összefüggéseit tárja fel, foglalja össze, valamint az egyének, csoportok egészségmegőrzése és betegségkezelése céljából a táplálkozástudomány eredményeit alkalmazza. Magyarországon Soós Aladár ismerte fel elsőként az individuális beteg élelmezés jelentőségét az 1920-as években. A Nemzetközi dietetikus szövetség (ICDA) és az Európai Dietetikus Szövetség (EFAD) meghatározása szerint a dietetikus olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező élelmezési és táplálkozási szakember, akinek feladata a betegélelmezésen és közétkeztetésen túl táplálkozási tanácsadás a gyógyítás különböző területein, valamint a táplálkozással és életmóddal összefüggő betegségek megelőzése, vagyis a korszerű, kiegyensúlyozott táplálkozás megismertetése a lakossággal [European Academic and Practitioner Standards For Dietetics Assembled by the EFAD, June 2005]; http://www.efad.org/everyone/1273/5/0/32].
Az előzőeknek megfelelően a betegségek többségében a gyógyításban, kezelésben kulcsszerepet tölt be a táplálásterápia, amely során célunk az anyagcsere elváltozásokhoz igazodóan a megfelelő tápláltsági állapotot elérni és a tápanyagszükségletet biztosítani. A táplálás terápia viszont csak korrekt, betegség specifikus szűrőmódszerekkel, dietetikai anamnézissel, táplálási terv készítésével állíthatók össze. Napjainkban, a dietetikus munkájában sok olyan standardot alkalmazunk, amelyek a gyakorlati tapasztalaton, korábbi megfigyeléseken alapulnak és nem a modern orvostudományi, táplálkozástudományi bizonyítékokon, így szükséges az alkalmazott kutatásokat kiterjeszteni a dietetikusok munkájára is. További lényeges pont a dietetikai tanácsadás során alkalmazott kommunikációs technikák modern kor által biztosított technikákhoz, a betegek elvárásaihoz, a multikulturális társadalom igényeihez történő igazítása.

A téma célkitűzései:
- a terápiás dietetikai munka során elemezni a gyakorlati evidenciákon alapuló (Practice Based Dietetics) módszerek, eljárások alkalmazhatóságát, hatékonyságát, valamint költséghatékonyságát.
- felmérni a dietetikai gyakorlatban alkalmazott táplálás terápia lépéseit, valamint rövid és hosszú távú hatékonyságukat.
- felmérni a malnutrició rizikószűrés, tápláltsági állapot meghatározására alkalmas módszerek betegség specifikus validitását, és azok hatékonyságát.

Kutatás területei, és módszerei, várható új tudományos eredmények:
1. A kutatás kiterjedne a táplálásterápia első lépésének, a malnutrició rizikószűrő módszerek validitásának vizsgálatára az egyes betegségekben. A különböző rendelkezésre álló malnutrició rizikószűrő módszerek betegséghez igazított változatai releváns információt adhatnak a kliensek alultápláltságára vonatkozóan.
2. A tápláltsági állapot meghatározásának módszerei és azok alkalmazhatóságának vizsgálata az egyes betegségekben szintén hitelesebb adatokat biztosítanak a dietetikusi munkához. Számos betegségben vitatott, hogy mely módszer a legmegfelelőbb. A kutatás segítheti a megfelelő módszer kiválasztását, a javasolt modellek, protokollok kidolgozását hazai viszonyokra, betegség specifikusan.
3. Táplálásterápia gyakorlata, adaptálhatósága a hazai viszonyokra. Innovációs lehetőségek a táplálásterápiában. Egyes alkalmazott dietoterápiás metódusok vizsgálata, hiszen mind a megváltozott egészségi állapothoz, mind a táplálkozási attitűdhöz igazodnia kell a táplálásterápiás intervenciónak. Új tudományos eredmény várható például IBS diétájában alkalmazható FODMAP diétában.
4. A kezelés csak abban az esetben lehet hatékony, ha a lehető legjobb tápláltsági állapotot tudjuk biztosítani. Ehhez szükséges táplálási tervet készíteni. A kutatás eredményeként betegség specifikus táplálási terv minták kidolgozására kerül sor.
5. A táplálásterápia elengedhetetlen része a dietetikai tanácsadás, amelyet a változó társadalmi igényekhez, fejlődő technikához szükséges igazítani, így külön vizsgálatot igényel az új tanácsadási technikák hatásosságának kutatása. Külföldön is lényeges terület a változó, multinacionális társadalomban alkalmazható dietetikai tanácsadási formák vizsgálata. A kutatás eredménye segíthet egy jól működő protokoll kialakításához. Fontos az új információs csatornák feltérképezése (például az internet csatornáinak alkalmazhatósága), és a modern kor elvárásaihoz való igazítása. A kutatás eredményeinek mind az egyéni, mind a csoportos tanácsadásban, kurzusok, klubok megtervezésénél haszna lehet.


Deadline for application: 2020-12-06

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )