Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Petra Hartmann
Az ízületi gyulladás pathomechanizmusának feltárása és terápiás lehetőségei

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
theoretical medicine
Doctoral School of Multidisciplinary Medical Scienses

Thesis supervisor: Petra Hartmann
Location of studies (in Hungarian): SZTE ÁOK Sebészeti Műtétttani Intézet
Abbreviation of location of studies: ÁOK


Description of the research topic:

A synovium gyulladása az arthritisek általános kísérő jelensége és egyben a terápia célpontja is, és a synovium mikrokeringésében bekövetkező változások jó indikátorai az izületi gyulladás súlyosságának és az alkalmazott kezelés hatékonyságának. A nervus vagus fő neurotranszmittere, az acetilkolin a „kolinerg gyulladáscsökkentő útvonalon” a nikotinerg alfa7 alegység (α7-nAChR) közvetítésével képes a gyulladásos reakciók szabályozására. Az ízületeknek nincs vagalis beidegzésük, de az α7-nAChR alegység jelen van az egészséges synoviumon is, rheumatoid arthritisben pedig nemcsak ennek fokozott expresszióját, de a vagus csökkent tónusát is kimutatták. Ezen kívül az α7-nAChR nem csak bizonyos sejtfelszínen, de számos szövet mitokondrium membránján is expresszálódik. A mitokondriális funkciókra való hatására, és az arthritisben betöltött szerepére vonatkozóan azonban még nincsenek adataink. Az endogén kolinerg gyulladáscsökkentő útvonal alacsony aktivitása és a synovium sejtjeinek emelkedett acetilkolin receptor expressziójában megnyilvánuló fokozott válaszkészsége felveti a kolin donorok potenciális terápiás szerepét arthritisben. Kísérleteink elsődleges célja az izületi gyulladás pathomechanizmusának feltárása és kolinerg agonisták alkalmazásával történő befolyásolása.

A témakör részei:
Kísérleteink során az izületi gyulladás pathomechanizmusának feltárására irányuló ex vivo és in vivo vizsgálatokat végzünk.

- Ex vivo vizsgálataink során humán synoviumok molekuláris képalkotó vizsgálatát végezzük laser scanning konfokalis endomikroszkóppal (LSCM) az alfa7-nAch receptor expresszió vonatozásában osteoarthritisben és rheumatoid arthritisben szenvedő betegektől térd protézis beültetés folyamán és nem arthritises kontroll személyektől térd arthroscopiás beavatkozások során vett mintákból.

-Ezen kívül humán synoviumokból a mitokondriális funkciók respirometriás vizsgálatát Oxygraph 2K respirométerrel végezzük Ach, L–alpha-glicerilfoszforilkolin (GPC), szelektív alfa7-nAchR agonista és antagonista adása mellett.

-In vivo állatkísérletekben carrageenin/kaolin (C/K)-indukálta térd arthritisben synoviumból alfa7-nAchR receptor meghatározását végezzük és vizsgáljuk a choline donor alpha-glycerylphosphorylcholine hatását a receptor expressióra, a térd morfológára, a szekunder hiperalgéziára, a mikrokeringési és biokémiai paraméterekre. A synovium mikrokeringési változások in vivo megjelenítése fluoreszcens intravitális mikroszkópiával (IVM) történik, mely révén számszerűsíteni tudjuk a gyulladás alatt a synoviumban kialakuló leukocyta-endothelsejt interakciók minőségi és időbeli változását, és a perfúzió zavarát egyaránt.

Required language skills: angol
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2020-06-18

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )