Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Biológiai és biomimetikus anyagok; nanotechnológia kémia alapjai

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
theoretical medicine
Doctoral School of Basic and Translational Medicine

Thesis supervisor: Miklós Zrínyi
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Bioanyagoknak (biomaterials) az élővilágot alkotó-, az élő szervezetek által előállított-, vagy befogadott (szintetikus) anyagokat nevezzük. Azokat a szintetikus anyagokat, amelyeknek összetételét, struktúráját vagy funkcióját a természetből vett példa szolgáltatja, biomimetikus anyagoknak nevezzük.
A bioanyagok és biomimetikus anyagok életminőséget javító alkalmazási lehetőségeinek feltárása olyan sajátos multidiszciplináris anyagtudományi megközelítést igényel, amelyben szigorú orvosi-gyógyszerszeti elvárások dominálnak.
A központ létrehozását a bio-, és a nano-anyagtudomány szédítő fejlődése, anyagainak egyre szélesebb körű klinikai alkalmazása indokolja. A bioanyagok eredményes orvosbiológiai kutatása és alkalmazása ott indulhat gyors fejlődésnek, ahol sikerül hatékony együttműködést kialakítani kutatóorvosok, klinikusok, vegyészek, fizikusok, biológusok, mérnökök és számítógépes szakemberek között. A bioanyagokkal kapcsolatos csekély számú hazai kutatások nem összehangoltak, és a legtöbb esetben hiányzik a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazására képes orvosi-gyógyszerészeti háttér. A Semmelweis Egyetemen minden feltétel adott ahhoz, hogy nemzetközileg versenyképes, színvonalas infrastrukturális- és klinikai háttérrel rendelkező olyan regionális tudásközpont jöjjön létre, amely a vállalkozói tőke befektetések számára is vonzó lehet.
A központ kutatási stratégiája olyan harmadik generációs, főként polimer alapú bioanyagok kifejlesztését és alkalmazási lehetőségeinek feltárását tűzi ki célul, amelyek biokompatibilis és/vagy biodegradábilis tulajdonságokkal rendelkező implantátumok, nano mérettertományba eső „tissue engineering”-hez használható mátrixok, szabályozott- és célba juttatott hatóanyag-leadáshoz használható hordozók, molekuláris felismerésre (molecularly imprinting) alkalmas biomimetikus receptorokat tartalmazó polimergélek, tervezhetően elbomló biodegrdábilis polimerek, valamint önszerveződő (self assembly) strukturák és mesterséges izmok.
A hagyományosan alkalmazott biodegradábilis polimerek (poli-tejsav és ennek kopolimerjei, poli-glikolsav, poli-kaprolaktán, poli-dioxanon) helyett főként aminosav monomer egységekből felépített, „anyagi intelligenciával” rendelkező polimer bioanyagok kifejlesztésével kívánjuk céljainkat elérni.
Tevékenységünket szoros együttműködésben kívánjuk megvalósítani az Egyetem Nanotudományi Hálózatában működő kutatócsoportokkal, a Gyógyszerkutató és Gyógyszerbiztonsági Centrummal, valamint a témában érintett klinikákkal. A kutatói utánpótlás biztosítása érdekében tervezzük a bioanyagok című tantárgy bevezetését a graduális és a posztgraduális képzésbe. E tárgy alapvető célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a bio- és biomimetikus anyagok főbb típusait. Ismertesse a technikai- és biológiai anyagok közötti különbségeket, tárgyalja az élővilágban legnagyobb mennyiségben előforduló anyagok szerkezetét, legfontosabb fizikai-kémiai tulajdonságait, valamint a szerkezet és a funkció közötti kapcsolatot. Foglalkozik az életminőséget javító anyagok előállításának fizikai, kémiai és nanotechnológai alapjaival.
Olyan tervekről van szó, amelyek túlmutatnak a hazai alkalmazásokon, sikeres megvalósításuk világszintű versenyképességet és remélhetőleg jelentős bevételt biztosít a programban aktívan résztvevőknek.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2019-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )