Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Az intracelluláris kalcium homeosztázis változása progrediáló szívelégtelenségben

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
theoretical medicine
Doctoral School of Basic and Translational Medicine

Thesis supervisor: Tamás Ivanics
Location of studies (in Hungarian): Klinikai Kísérleti- és Humán Élettani intzézet
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A Ph.D. témák fő célja a miokardiális kalcium homeosztázis szabályozás patológiás változásainak megértése áll működő szív preparátumokban kísérletes szívelégtelenség modellek alkalmazásával. A molekuláris genetika felhasználása a szívelégtelenség különböző formáinak modellezésére megkönnyíti a kórkép progrediálásának tanulmányozását különböző transzgén egértörzsekben. A Ph.D. program középpontjában az intracelluláris szabad kalcium (Ca2+i) szint ciklikus változásaiért (Ca2+i tranziens) felelős ioncsatornák és ionpumpák működésének, vizsgálata áll. A Ca2+i tranziens kialakulásáért felelős folyamatok patológiás megváltozását a szív funkcióját jellemző aktuális hemodinamikai paraméterekkel korreláltatjuk.
A klinikai gyakorlatban a kardiomiopátiás kórkép nagyon gyakran kombinálódik diabetes mellitus-szal, hipertóniával és/vagy miokardiális infarktussal. A manifeszt szívelégtelenséget a kontraktilitás (inotrópia) és a relaxáció (luzitrópia) együttes zavara jellemzi. Lényeges különbségek adódhatnak azonban a különböző patomechanizmusok talaján kifejlődő szívelégtelenség formák miokardiális Ca2+i homeosztázisában. Nem ismert például, hogy a különböző etiológiájú szívelégtelenség kifejlődése során, hogyan változnak a kalcium felszabadító és szekvesztráló folyamatok, valamint, hogyan alakul a kontraktilis apparátus kalcium érzékenysége és/vagy kalcium ionra adott válaszkészsége. Racionális terápia ugyanakkor csak a patológiás mechanizmusok részletes megértésével képzelhető el.
A szívelégtelenség ma már jól modellezhető különböző transzgenetikus egér törzsekben. Ezekben az egerekben a megfelelő fehérje kifejeződés megszűntetésével, vagy felerősítésével a humán kardiomiopátiás kórképekkel analóg állapot jön létre. A szívizom LIM fehérje (MLP) kifejeződésében gátolt MLPKO egérszív jól reprezentálja a humán dilatáló kardiomiopátia, és következményes szívelégtelenség morfológiai és klinikai képét, melyet elsősorban csökkent szisztolés kontraktilitás jellemez. Egy további kísérletes modellben a streptozotocinnal egészséges egerekben kiváltott diabetes mellitus-szal összefüggésben kialakuló kardiomiopátia klinikai kórképe vizsgálható. Eredményeink elősegíthetik a szívelégtelenség hátterében álló patomechanizmusok megértését, és ennek alapján új terápiás stratégiák kidolgozását.
Kísérleti metodikák: a.) A szívelégtelenségben szerepet játszó Ca2+ transzport folyamatok vizsgálata. b.) Különböző etiológiájú (diabétesz, hipertónia, iszkémia, stb) kardiomiopátia és szívelégtelenség Ca2+i homeosztázisának tanulmányozása. c.). Az intracelluláris Ca2+i felszabadító és szekvesztráló transzport folyamatok kinetikai paramétereinek meghatározása különböző szívkórképekben.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2019-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )