Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Hypophysis betegségek molekuláris biológiai vizsgálata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Henriett Butz
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A hypophysis adenomák viszonylag gyakori benignus daganatok, prevalenciáját 16,7%-ra becsülik a populációban. A leggyakoribb hypophysis daganat típus a prolaktin szekretáló adenoma (prolaktinóma), amelyet elsősorban és igen effektíven dopaminagonitsákkal kezelnek. A GH termelő adenomáknál azonban a műtéti kezelést gyakran alkalmazzák, a klinikailag nem-funkcionáló adenomák (NFA) esetében pedig a sebészi terápia az egyetlen felmerülő opció. A sporadikus adenomák patogenetikai okai nem tisztázottak, kialakulásuk hátterében álló molekuláris biológiai eltérések jobb megértése segítheti a korai felismerésben, betegség követésében illetve a hatékonyabb kezelésben. Mindezek alapján a téma célkitűzése:
1. Hypophysis adenomák patogenezisének vizsgálata genomikai és patobiokémiai módszerekkel.
• Az adenomák mRNS expressziós profiljának vizsgálata és exom szekvenálás a daganatszövetből valamint perifériás vérből.
• A kapott adatok genomikai szintű elemzése útvonal és hálózatanalízis módszerekkel.
• Potenciális targetek további validálása fehérje szinten valamint a targetek funkcionális vizsgálata és in vitro sejtvonalon.

A mikroRNS-ek (miRNS) kis, fehérjét nem kódoló RNS molekulák, melyek szabályozó szerepe jól ismert a legkülönélébb fiziológiás és pathológiás folyamatokban, többek között a endokrin és hypophysis betegségek patogenezisében is. Korábbi munkánkban mi is kimutattuk bizonyos miRNS-ek szerepét a GH termelő és nem funkcionális daganatok kialakulásában. A kutatási téma következő célkitűzése:
2. mikroRNS-ek szerepének vizsgálata hypophysis adenomákban
• A daganatok miRNS profiljának meghatározásával új szabályozó mechanizmusok feltárása.
• Potenciális miRNS targetek validálása mRNS és protein szinten, valamint in vitro sejtkultúrás model segítségével.
• Az azonosított miRNS-ek hatásának vizsgálata a hypophysis adenoma sejtek proliferációjára és hormonszekréciójára nézve.

A hormontermelő adenomákkal szemben, ahol a perifériás hormonvizsgálatok segítségével a daganat könnyen monitorozható, a NFA-k általában „csendben” növekszenek mindaddig, amíg térfoglaló hatásukból fakadóan a betegnek panaszt nem okoznak. Irodalmi adatok alapján a GH termelő és NFA tumorok kiújulási rátája 61,2 és 47.3%. A mikroRNS-ek (miRNS) keringésben is detektálható eltéréseit újabb közleményekben összefüggésbe hozták a betegek klinikai állapotával. Mivel az extracelluláris miRNS-ek vezikulákban (pl. exoszómákban) vagy proteinhez kötve találhatóak, melyek stabilitásukat biztosítják, így kiváló keringő biomarker jelöltnek ígérkeznek. Mindezidáig az irodalomban nem közöltek olyan tanulmányt, amely akármely hypophysis betegségben szenvedők keringő miRNS-eit vizsgálta volna. Hypophysis eredetű, extracelluláris miRNS-ek potenciális diagnosztikus, prognosztikus biomarkerek lehetnek, melyek segíthetnek akár a tumor kiújulás monitorozásában is. Tehát a kutatás további célkitűzése:
3. Biomarkerek keresése hypophysis adenomás és egyéb hypophysis betegségekben szenvedő betegekben
• Keringő exoszómális és fehérjéhez kötött miRNS-ek expressziós profiljának vizsgálata GH-termelő es klinikailag nemfunkcionáló adenomás (NFA) betegek vérében. Az azonosított miRNS-ek validálása független, nagyszámú mintaszetten valamint pre- és posztoperatív betegek mintáiban.
• A hypophysis szövet specifikus miRNS-ek azonosítása posztoperatív/kongenitális hypopituiter betegek („hypophysis mentes”) és egészséges/hypophysis adenomás betegek mintáinak összehasonításával.
• A potencialis miRNS biomarkerek hasznosságát validálása miRNS expresszió klinikai paraméterekkel való korrelációjának vizsgálata által.
• A potenciális miRNS-ek szerepének vizsgálata az hypophysis sejtek proliferációjáran, sejt életképességére (viabilitás) és hormon szekréciórea in vitro sejttenyészet alkalmazásával.


Deadline for application: 2020-05-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )