Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Miklós Balogh
Rétegzett légköri határrétegek numerikus szimulációja

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
mechanical engineering
Géza Pattantyús-Ábrahám Doctoral School of Mechanical Engineering

Thesis supervisor: Miklós Balogh
Location of studies (in Hungarian): BME Áramlástan Tanszék
Abbreviation of location of studies: ÁT


Description of the research topic:

a.) Előzmények: A mérnöki gyakorlatban egyre nagyobb kereslet van a légköri határrétegek számszerű szimulációjára, hiszen eredménye hozzájárulhat a szélenergia jobb kiaknázásához és a levegőminőség javításához, valamint ez a legolcsóbb módja a szerkezeti szélterhelés vizsgálatoknak. Számos tanulmány foglalkozik a légköri határréteg numerikus szimulációjával, de ezek közül kevés veszi figyelembe a hőmérsékleti rétegződés hatásait. Ennek megfelelően a tetszőlegesen rétegzett légköri határrétegek átfogó vizsgálata továbbra is nagy kihívást jelent, hiszen a mikro-skálájú jelenségek szimulációjához szükséges fizikai parametrizációs sémák csak korlátozottan állnak rendelkezésre.
b.) A kutatás célja: A kutatás célja a szükséges fizikai parametrizációs sémák és a mikro-skálájú szimulációk módszertanának kifejlesztése, azaz az átfogó számszerű analízis hátterének megteremtése.
c.) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:
• Irodalomkutatás, 1 félév.
• A rétegzett atmoszféra kezelésére alkalmas modell implementációja, 1 félév.
• A modell validációja, 1 félév.
• A szükséges parametrizációs sémák kifejlesztése és implementációja, 2 félév.
• Az így kialakított szimulációs keretrendszer validációja, 1 félév.
• Folyamatos publikációs tevékenység, tézis megírása, további 2 félév.

d.) A szükséges berendezések: Számítógép klaszter, munkaállomás.
e.) Várható tudományos eredmények: A kutatás eredményei lehetővé teszik a tetszőleges rétegződésű légköri határrétegek átfogó vizsgálatát az új modell, a fizikai parametrizációs sémák és a mikro-skálájú szimulációk módszertana révén.
f.) Irodalom
• M. Balogh, A. Parente. Realistic boundary conditions for the simulation of atmospheric boundary layer flows using an improved k–ε model. JOURNAL OF WIND ENGINEERING AND INDUSTRIAL AERODYNAMICS 144: pp. 183-190. (2015)
• M. Balogh, A. Parente, C. Benocci, RANS simulation of ABL flow over complex terrains applying an Enhanced k-ε model and wall function formulation: Implementation and comparison for Fluent and OpenFOAM. JOURNAL OF WIND ENGINEERING AND INDUSTRIAL AERODYNAMICS 104-106:(SI) pp. 360-368. (2012)

Required language skills: magyar
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2018-10-19

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )