Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
László Mészáros
Poliamid mátrixú nanorészecske tartalmú hibridkompozitok tribológiai tulajdonságai

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
mechanical engineering
Géza Pattantyús-Ábrahám Doctoral School of Mechanical Engineering

Thesis supervisor: László Mészáros
Location of studies (in Hungarian): BME Polimertechnika Tanszék 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. T. épület 315.
Abbreviation of location of studies: PT


Description of the research topic:

a.) Előzmények: A polimer kompozitok fejlesztésének egyik kitüntetett iránya napjainkban a hibridizáció, azaz amikor legalább három fázisból álló együttműködő rendszereket hoznak létre. Napjainkban újabb nanorészecske típusok, és mikroszálak megjelenésével további lehetőségek nyíltak a tribológiai tulajdonságok módosítására is. Bár ilyen kutatások szép számban történtek az elmúlt időszakban, de a hibridizáció útján megvalósítható anyagkombinációk esetén ezek száma kevés, a terület még jórészt feltáratlan.
b.) A kutatás célja: Polimer mátrixú hibridkompozitok létrehozása, azok tribológiai tulajdonságainak feltárása, és összevetése a hagyományos kompozitokéval.
c.) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:
• Szakirodalmi áttekintés. Szakirodalmi adatok feldolgozása, különös tekintettel a a hagyományos szálak és a nanorészecskék, illetve esetlegesen ezek hibridjeinek polimerek tribológiai tulajdonságokra gyakorolt hatásainak feltárása (időigény: kb. 6 hónap).
• Hibridkompozitok előállítása, az előállított kompozitok minősítése hagyományos kvázi-statikus mechanikai vizsgálatokkal, illetve a nanorészecskék eloszlatottságának ellenőrzése. (időigény: kb. 12 hónap).
• A kiválasztott hibridkompozitok tribológiai vizsgálata és az eredmények összevetése a referenciaanyagoknál tapasztaltakkal. Az eredmények alapján anyagszerkezettani magyarázatok megfogalmazása. (időigény: kb. 16 hónap).
d.) A szükséges berendezések: A kutatómunkához szükséges anyagvizsgáló es merő-berendezések a BME Polimertechnika Tanszéken rendelkezésre állnak, illetve a szükséges tribológiai vizsgáló berendezések, beszerzésre kerülnek.
e.) Várható tudományos eredmények: Várhatóan mérnöki alkalmazásokhoz használható kiváló tribológiai jellemzőkkel bíró hibridkompozitok kerülnek kifejlesztésre, továbbá a hibridkompozitok szerkezete és a tribológiai tulajdonságok közötti összefüggések kerülnek feltárása.
f.) Irodalom
• Mészáros L., Deák T., Balogh G., Czvikovszky T., Czigány T.: Preparation and mechanical properties of injection moulded polyamide 6 matrix hybrid nanocomposite. Composites Science and Technology 75, 22-27 (2013)
• Friedrich K., Fakirov S., Zhang Z.: Polimer Composites From Nano- to Macro-Scale, Springer-Verlag, New York, 2005.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2018-10-19

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )