Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Csaba Dobó-Nagy
Képalkotó eljárások összehasonlítása

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Károly Rácz Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Csaba Dobó-Nagy
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem, Önálló Radiológiai Részleg
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Célkitűzések:
1. Mikrokomputertomográf validálása a fog keményszöveteinek vizsgálatához
2. Multimodális képalkotók jelentősége
3. Mikromorfológiai csontszöveti vizsgálatok
4. Digitális monitorok értékelése a színlátás és térlátás függvényében

ad 1.; Rendelkezésünkre áll egy mikro komputertomográf, mely által készített rekonstruált képhalmaz voxel mérete 4 mikrométer ideális felbontás esetén – ez fénymikroszkópos szövettani metszet vastagságának felel meg. Azonban alapos és gondos beállítási paraméterek mellett lehet a legkisebb torzítású és műtermékben szegény képet nyerni. Az ún. „cupping artefact” és a „steaks and dark bands artefact” minimálisra csökkentése érdekében egy-egy adott anatómiai minta esetén a beállítási paramétereket, és az utólagos szoftverrel történő képminőség javítás hatékonyságát vizsgáljuk. Kísérletes káriesz modellhez (Shellis) speciálisan alkalmazható szoftvert fejlesztünk ki, mely ezeket a műtermékeket minimálisra csökkenti és a mintavételezés automatizálását teszi lehetővé. Továbbá objektív kiértékelést végez, amivel jelentősen könnyíti a kiértékelést és csökkenti a hiba lehetőségét.
ad 2.; A fogkörüli szövetekben gyulladást hozunk létre, mint pl. a parodontiumban fognyaki ligatúrával, vagy a periapikális területen a pulpakamra megnyitásával és a gyulladásban szerepet játszó szabályozó faktorok jelentőségét vizsgáljuk, mind egér, mind pedig patkány moláris modellen. A kortikális és a spongióza mikromorfológiájában végbement változások leírására a kiértékelő szoftverünk 20-féle numerikus paramétert szolgáltat, mely alkalmas a legfinomabb változások analízisére. Ugyanakkor a mikromorfológiai vizsgálat egy statikus állapot morfológiai leképezése. A funkció vizsgálatát NanoSPECT-CT-vel egészítjük ki, ahol a 99Tc MDP farmakon dúsulásával arányos beütésszám statisztikailag jól értékelhetően mutatja az adott szövet aktivitását, aminek határa túlterjed a morfológiai képalkotón látható határokon.
ad 3.; Egéren illetve patkányom ovariectomia műtéttel létrehozunk oszteoporózist (6 hét, illetve 3 hónap alatt). Ezeken az állatokon vizsgáljuk az előző pontban leírt állapotokat, és azokat befolyásoló faktorok hatásait. Az oszetoporózisos modellen vizsgáljuk továbbá az oszteoporózisban alkalmazott gyógyszereket és új hatóanyagokat a vivőanyag kontrollja mellett. A kiértékelés a „sham”-műtött csoportokhoz viszonyítva történik mikromorfológiai vizsgálattal. Ennek elfogadott paraméterei a csonttérfogat/vizsgált szövet térfogat aránya (BV/TV), a trabekula vastagság (Tb.Th.), trabekulák közti távolság (Tb.Sp.) és a trabekula mintázatát, elágazódását és keresztkötéseit leíró paraméterek (Eigen-érték, SMI, DA, Tb.Pf., fractal dimension stb.). Minthogy a mikromorfológiai vizsgálat az adott csont törésének valószínűségére is ad támpontot, ezért ezeket a vizsgálatokat biomechanikai vizsgálattal is kiegészítjük. A femuron a hárompontos törés teszt, a csigolyákon a kompressziós törésteszt és a mandibula egyes területein pedig az előbb említett vizsgálatok külön-külön is alkalmazhatók.
ad 4/a.; A vizsgálat céljából normál látó és színtévesztő csoportokat alakítunk ki:
• A vörös/zöld színtévesztés csoportos tesztelése (Ishiara teszt)
• A vörös/zöld színtévesztés egyénenkénti tesztelése (Farnsworth teszt)
• A protanomália, deuteranomália színtévesztés mértékét anomaloszkóppal mérjük ki a teszt csoportban.
Vizsgálandó személyek a Semmelweis Egyetem, Fogorvosi Karán tanuló graduális és posztgraduális hallgatók köréből kerül ki. A tervezett létszám tíz-tíz fő, melyek a Semmelweis Egyetemen lesznek kiszűrve a fenti kritériumok szerint.
A Szegedi Egyetem Szemészeti Klinikáján minden vizsgált személy pszichofiziológiai vizsgálaton vesz részt a szürke tartomány dinamikus kontraszt érzékenység meghatározás céljából.
A fogászati röntgenképeken a folytonos szürke skálán a gyökércsatorna és a gyökér keményszövete közti határt oly módon határoztatjuk meg a vizsgálandó személyekkel, hogy bináris képet képeznek a röntgenképekből. A színtévesztők számára újonnan kifejlesztett FlexScan SX2461W monitort is teszteljük ezeknek a személyeknek a körében.
A perceptibilitás görbét egy alumínium teszt tárgyról készült röntgenkép alapján határozzuk meg.
ad 4/b.; Egy virtuális 3D monitoron (HoloVizio) és fantomon végzett radiológiai oktatás eredményességét mérjük a térbeli viszonyokat illetően.
Öt órás szoftveres és ugyanazon tematika szerint végzett fantomtárgyakon bemutatott képzési modulban részesül 10-10 fogorvostan hallgató, akik fogászati radiológia tantárgyat már tanultak, és eredményes vizsgát tettek. A modul célja, hogy a résztvevők térlátását továbbfejlessze, úgy, hogy a síkbeli röntgenképen vetülő tárgyak viszonyából következtetni tudjon azok eredeti térbeli elrendeződésére. Erre öt lépésben készítjük fel a résztvevőket: 1; A centrális és párhuzamos projekció szabályainak felelevenítése. 2; Egyszerű geometriai testek egymáshoz való viszonyának vetületi képeinek értékelése. 3; Bonyolultabb és összetettebb geometriai formák egymáshoz való viszonyának elemzése. 4; Az összetett testek anyagában történt változás levetítése. 5; Valós esetek röntgenképének értékelése.
A modult tesz vizsga zárja, ahol 10 darab fogászati intraorális röntgenképet adva a vetülő anatómiai képletek viszonyáról, patológiai elváltozások elhelyezkedéséről teszünk fel feleletválasztós kérdéseket. A tesztet más feladatokon 4 hét, majd 8 hét után megismételjük.
Az eredményeket a csoportokon belül és a két csoport között proficiencia teszttel értékeljük ki.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2017-09-21

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )