Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2018. XI. 04.
Personal data
name Mária Lukácsné Bajzek
name of institution
doctoral school
ELTE Doctoral School of Linguistics (Announcer of research topic)
accreditation statement submitted to: Eötvös Loránd University, Budapest
Contact details
E-mail address slovenikadigikabel.hu
phone number +36 1 242-6906
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 2007
discipline to which degree belongs linguistics
institution granting the degree ELTE BTK (to be translated)
Employment
2009 - Eötvös Loránd University, Budapest
university professor or researcher
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 1
number of students who fulfilled course requirements 0
students who obtained their degrees:
Előd Dudás PhD 2015  DSL

students with degree granting in process:
(50%) György Ragyánszki PhD (2021/02)  DSL
  Thesis topic proposals
Research
research area slovenian dialectology, historical linguistics, glossary literature
research field in which current research is conducted linguistics
Publications
2017

Lukácsné Bajzek Mária: Pavlov odnos do prekmurscine na zacetku 20. stoletja, In: Szerk.: Marko Jesensek Avgust Pavel med Slovenci, Madzari in Avstrijci. Maribor: Filozofska fakulteta v Mariboru – Mednarodna založba Zora, 2017. pp. 81-88.
type of document: Part of book/Proceedings Paper
language: Slovenian
2016

Lukácsné Bajzek Mária: Slovenska krajevna in vodna imena v Porabju in širši okolici, In: Szerk.: Marko Jesenšek Rojena v narečje: akademikinji prof. dr. Zinki Zorko ob 80-letnici. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2016. pp. 206-219.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Slovenian
2016

Lukácsné Bajzek Mária: Pável Ágoston vend nyelvtanának helye a muravidéki szlovén irodalmi nyelv fejlődésében, VASI SZEMLE 70: (4) pp. 415-427.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2016

Lukácsné Bajzek Mária: Glagolske predpone v gornjeseniskem govoru, In: Szerk.: Erika Krzisnik, Szerk.: Miran Hladnik Toporisiceva Obdobja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, 2016. pp. 165-172.
type of document: Part of book/Proceedings Paper
language: Slovenian
2015

Lukácsné Bajzek Mária: A muravidéki szlovén irodalmi nyelv kezdetei, In: Szerk.: Lukács István Tanulmánykötet Milosevits Péter tiszteletére. Budapest: ELTE Szláv Filológiai Tanszék, 2015. pp. 131-142.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2014

Lukácsné Bajzek Mária: Avgust Pavel in standardizacija prekmurskega knjižnega jezika (1909-1942), In: Szerk.: Alenka Jensterle-Doležalová, Szerk.: Jasna Honzak Jahić, Szerk.: Andrej Šurla Sto let Slovenistiky na Univerzitĕ Karlovĕ v Praze. Prága: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. pp. 412-421.
type of document: Part of book/Proceedings Paper
language: Slovenian
2014

Lukácsné Bajzek Mária: Priložnosti za slovenščino na Madžarskem, In: Szerk.: Hotimir Tivadar Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: Zbornik predavanj. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko, 2014. pp. 165-170.
type of document: Part of book/Proceedings Paper
language: Slovenian
2013

Lukácsné Bajzek Mária: Položaj prekmurščine v Miklošičevem času – v senci jezikovnih nacionalizmov, In: Szerk.: Marko Jesenšek Miklošičeva monografija: Ob dvestoletnici rojstva Franca Miklošiča. Ljutomer: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, 2013. pp. 333-347.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Slovenian
2013

Lukácsné Bajzek Mária: Pasti pri prevajanju frazemov iz slovenščine v madžarščino in iz madžarščine v slovenščino, In: Szerk.: А Золтан, Szerk.: О Федосов, Szerk.: С Янурик ВОДА” в славянской фразеологии и паремиологии 1-2./ A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában. Budapest: Tinta Kiadó, 2013. pp. 135-142. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 156.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Slovenian
2013

Lukácsné Bajzek Mária: Od rokopisa do prevoda in objave Pavlove slovnice, In: Avgust Pavel Prekmurska slovenska slovnica. Maribor: Zora, 2013. pp. 379-394.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 1
language: Slovenian
Number of independent citations to these publications:
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
32
number of scientific publications:
37
monographs and professional books:
1
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
2 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
16
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
9
number of independent citations to scientific publications and creative works:
62


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. november 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )