Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
VALIDITY EXPIRED
personal data approved: 2010. IX. 14.
Personal data
name Sándor Berényi
accreditation statement submitted to: Eötvös Loránd University, Budapest
Contact details
E-mail address nmariannachello.hu
phone number +36 1 411-6519
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 1961
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree HAS
scientific degree, title DSc
year degree was obtained 1991
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree HAS
Employment
1952 - Eötvös Loránd University, Budapest
professor emeritus
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 6
number of students who fulfilled course requirements 4
students who obtained their degrees:
András György Kovács PhD 2009  DSL-ELTE
Marianna Fazekas Candidate of sciences 1996  DSL-ELTE
György Müller Candidate of sciences 1990  

Research
research area önkormányzatok, eljárási jog, autonómiák a közigazgatásban (to be translated)
research field in which current research is conducted law
law
Publications
2009

Berényi Sándor: A közigazgatási eljárásjog és a jogállamiság, Tanulmányok Nagy Tibor tiszteletére Budapest, Szent István Társulat 2009., pp. 21-29
type of document: Book chapter/Paper in edited volume
language: Hungarian
2008

Berényi Sándor: A nemzetállami közigazgatás térvesztése illetve válsága, Ünnepi tanulmányok Sári János egyetemi tanár 70. születésnapja tiszteletére, Bp. Rejtjel Kiadó, pp. 31-40
type of document: Book chapter/Part of Handbook
number of independent citations: 5
language: Hungarian
2006

Berényi Sándor: A nemzetállami közigazgatás térmentése, illetve válsága, Ünnepi kötet Schmidt Péter egyetemi tanár 80. születésnapja tiszteletére Budapest, Rejtjel Kiadó 2006., pp. 28-35
type of document: Book chapter/Paper in edited volume
number of independent citations: 2
language: Hungarian
2006

Berényi Sándor: Közigazgatás és autonómia, Ünnepi kötet Schimdt Péter egyetemi tanár 80. születésnapja tiszteletére Szerk.: Fürész Klára, Kukorelli István. Budapest, Rejtjel Kiadó, pp. 28-35
type of document: Book chapter/Part of Handbook
language: Hungarian
2006

Berényi Sándor: A közigazgatási feladatok különös tekintettel a humán közszolgáltatásokra és azok privatizációjára, Közjogi Tanulmányok Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére Szerk.:Imre Miklós, Lamm Vanda, Máthé Gábor., pp. 42-50
type of document: Book chapter/Part of Handbook
number of independent citations: 1
language: Hungarian
2006

Berényi Sándor: A közigazgatás fogalma, közigazgatás rendszere, a közigazgatás intézményrendszere, köztestületek a közigazgatás rendszerében – A köz-igazgatás hatósági-jogalkalmazó tevékenysége – A közigazgatási aktus., Magyar közigazgatási jog. Általános rész. Budapest Osiris, pp. 294-360
type of document: Book chapter/Part of Handbook
number of independent citations: 7
language: Hungarian
2005

Berényi Sándor: This chrisis of nation state public administration, Jog és jogászok a 21. század küszöbén. Nemzetközi konferencia Pécs, PTE ÁJK, 2004 [2005]. 27-31.Közigazagatási jog szekció előadásai., pp. 27-31
type of document: Conference paper/Article of plenary lecture
language: English
2003

Berényi Sándor: Az európai közigazgatási rendszerek intézményei. Autonómiák és önkormányzatok, Budapest, Rejtjel Kiadó,, pp. 1-468
type of document: Book chapter/Part of Monography
number of independent citations: 27
language: Hungarian
1992

Berényi Sándor: A közigazgatás személyzeti rendszere – közszolgálat. A reform és a jogi szabályozás időszerű kérdései összehasonlító közigazgatástudományi megközelítésben, Budapest, ELTE Államigazgatási Jogi Tanszék /Az államigazgatási rendszerek a világ országaiban 3./, pp. 1-172
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 9
language: Hungarian
1990

Berényi Sándor: Közigazgatás a modern társadalmakban, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1990. 439., pp. 1-439
type of document: Book chapter/Part of Monography
number of independent citations: 22
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:73 
Scientometric data
Saját közlemény- és idézőlista Publication list in MTMT is not accessible.
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
113 
number of scientific publications:
342 
monographs and professional books:
9 
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
45 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
37 
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
43 
number of independent citations to scientific publications and creative works:
432 
further relevant information regarding accreditation (in Hungarian)
MTA Közigazgatástudományi Bizottság tagja (to be translated)

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )