Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
VALIDITY EXPIRED
personal data approved: 2014. I. 16.
Personal data
name Endre Tanka
accreditation statement submitted to: Károli Gáspár University of the Reformed Church, Budapest
Contact details
E-mail address tanka.endregmail.com
phone number +36 26 350-598
Academic title
scientific degree, title CSc
year degree was obtained 1981
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree HAS
scientific degree, title DSc
year degree was obtained 1998
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree HAS
Employment
2002 - Károli Gáspár University of the Reformed Church, Budapest
professor emeritus
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 2.5
number of students who fulfilled course requirements 1.5
students who obtained their degrees:
(50%) Zsolt Radnóczy PhD 2007  

Research
research area agricultural policy, property
research field in which current research is conducted law
Publications
2013

Tanka Endre: Történelmi alulnézet a magyar posztszocialista földviszonyok neoliberális diktátum szerinti átalakításáról, HITEL 26: (2) pp. 109-136.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
Full text 
2011

Tanka Endre : Nem én kiáltok, a föld dübörög, Budapest: Kairosz Kiadó, 297 p.
type of document: Book/Monography
language: Hungarian
2011

Tanka Endre: A föld közérdekű funkcióinak alkotmányvédelmi igénye, In: Téglási András (szerk.) Történelmi tradíciók és az új Alkotmány: Tanulmánykötet. Budapest: A Magyar Köztársaság Országgyűlése, 2011. pp. 65-73.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2010

Tanka Endre: Várható – e rendszerváltás a magyar birtokpolitikában?, In: Balla Zoltán, Boros Anita, Csink Lóránt, Gajduschek György, Homicskó Árpád Olivér, Jakab András, Linder Viktória, Ádám Rixer, Szép Árpád Olivér, Tamás András, Tanka Endre, Téglási András, Vértesy László Rixer Ádám (szerk.) De iuris peritorum meritis Studia in honorem Lajos Lőrincz: Studia in honorem Lajos Lőrincz. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, 2010. pp. 159-172.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2009

Tanka Endre: A nemzeti megmaradás programja földügyben, In: Varga Domokos György (szerk.) Magyar nemzetstratégia. Budapest: Magyar Konzervatív Alapítvány - Püski Kiadó, 2009. pp. 636-641.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2009

Tanka Endre: A közösségi jog és a nemzetközi jog ütközése a környezetvédelemben, In: Bobvos Pál (szerk.) Reformator iuris cooperandi: tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére. Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2009. pp. 695-708. (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X; 28.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2008

Tanka Endre: Rendszerváltást a birtokpolitikában! A hazai jövőkép kihívásai, In: Dömsödi János (szerk.) Birtokpolitika és földkérdés című országos konferencia előadásainak összefoglalója. Székesfehérvár: NYME Geoinformatikai Kar, 2008. pp. 39-41.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2007

Tanka Endre: Transformation of Hungarian Agricultural Law (1985/1990 – 2005), In: Jakab András, Takács Péter, Tatham Allan F (szerk.) The transformation of the Hungarian legal order 1985-2005: transition to the rule of law and accession to the European Union. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2007. pp. 371-390.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: English
2007

Tanka Endre: Why has the General Land Consolidation no Chance in Hungary?, In: Kapa M (szerk.) Studia Iuridica Caroliensa 2.. Budapest: KGRE-ÁJK, 2007. pp. 191-196.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: English
2001

Tanka Endre : Megmaradásunk, a föld. Magyar földtörvény és európai uniós integráció, Budapest: Kairosz Kiadó, 197 p.
type of document: Book/Monography
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
123
number of scientific publications:
135
monographs and professional books:
7
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
27 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
4
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
10
number of independent citations to scientific publications and creative works:
34
further relevant information regarding accreditation (in Hungarian)
Korábban a Tudományos és Minőségbiztosítási Bizottság elnöke a KRE ÁJK-n, Országgyűlés GMO Kerekasztal Albizottságának tagja, Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága szakértői munkacsoportjának tagja, 100-ak Tanácsának tagja, 1992 óta a Környezetvédelmi és Agrárjogi Tanszék tanszékvezetője a KRE ÁJK-n (to be translated)

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )